Vilnius-Šiauliai-Riga-London-Krakow-FLARE

Kūrybinės raiškos centro atstovai, sausio 15-20 dienomis, dalyvavo antrajame projekto FLARE etape, Krokuvoje.

Išradingieji Kūrybinės raiškos centro nariai Agnė, Darius, Kaparas ir Karolis ir šį kartą kūrybingai išsprendė kelionės maršruto iš Lietuvos į Lenkiją klausimą – kam keliauti tiesiai, jei galima per aplinkui? Daiktai lagaminuose, pasai rankose ir kelionė į Krokuvą per Londoną prasideda. O Krokuvoje jie turėjo ypatingą tikslą – sausio 15-20 dienomis, atstovauti Lietuvą ir savo organizaciją antrajame tarptautiniame jaunimo organizacijų susitikime, kurio metu susivienijus per 70 jaunimo organizacijų iš 25 šalių, pradėtas kurti organizacijų tinklas FLARE, kovosiantis prieš organizuotą nusikalstamumą Europoje.

FLARE – (Freedom, legality and rights in Europe – Laisvė, teisėtumas ir teisės Europoje) – tai ilgalaikė programa, kuri susideda iš keturių etapų.

Pirmasis etapas vyko Berlyne lapkričio 7-10 dienomis. Jo metu dalyviai bandė geriau vienas kitą pažinti, diskutavo apie organizuoto nusikalstamumo padėtį savo šalyse, darė išvadas ir planavo galimus ateities veiksmus. Diskusijų metu išsiaiškinta, kad šiuolaikinės nusikalstamo pasaulio grupuotės, vykdydamos savo veiklą, įtakoja ne tik vietinę, bet ir tarptautinę bendruomenę.

Susitikimas Krokuvoje – antrasis viso FLARE projekto etapas. Jo metu jauni žmonės turėjo galimybę aplankyti didžiausias istorijoje „kapines“ Europoje – Aušvico koncentracijos stovyklą, kuri tapo šokiruojančiu nežmoniškiausio organizuoto nusikaltimo ir žmogaus teisių paminimo pavyzdžiu.

Tris dienas susitikimo dalyviai dirbo, diskutavo tam tikromis temomis atskirose grupelėse: narkotikų platinimas, ginklų prekyba, prekyba žmonėmis, spaudos laisvė ir nusikaltimai aplinkai. Atskira grupė – vykdomoji taryba, kurią sudarė atstovai iš kiekvienos šalies, kūrė siūlymus viso tinklo struktūrai, bei prioritetams.

Kiekviena šalis turėjo pasiruošti trumpą aprašymą apie tos šalies iškiliausią asmenybę, kovojusią už žmogaus teises. šių istorinių asmenybių parodoje prie Lietuvos vardo išryškėjo Romo Kalantos pavardė. ši asmenybė, savo drąsiu poelgiu susideginant viešoje vietoje, įsiminė visų šalių atstovams.

Pasibaigus susitikimui grupės susiplanavo tolesnius pasiruošimo veiksmus šiomis temomis sekančiam projekto etapui Turine, kovo mėnesį. Paskutinysis, ketvirtasis etapas vyks gegužę, kai viso projekto rezultatai bus pristatomi tarptautinėje konferencijoje Briuselyje.

Kūrybinės raiškos centro informacija

Akimirkos:

Scroll to top