Topics to cover / Apie ką kalbėsim

Thanks for comments and personal messages. It appears, that I will have to write my blog in two languages – Lithuanian and English. Pawel will translate it to Polish too 🙂 To continue my blog, I guess, I should spend more time here. But probably I already can make a list of topics I would like to cover in this blog during the stay in Korea. Please be welcomed to suggest topics or raise questions you are the most interested in.

Ačiu visiems už komentarus ir  norą skaityti šį blogą. Todėl tęsiu jį lietuvių ir anglų kalbomis. Pavelas sakė vers jį į lenkų kalbą 🙂 Supratau, kad norėdama toliau rašyti, turėčiau čia praleisti daugiau laiko. Tačiau jau dabar man kyla klausimai, pastebiu dalykus, į kuriuos norėčiau atrasti atsakymus. Čia pirminė versija temų, kurias nagrinėsiu savo bloge. Kviečiu klausti ir siūlyti temas kurios būtų įdomios jums.

So, the topics could be those:

 • Social issues I  – Why there are no poor people and police officers in the streets?
 • Social issues II – Understanding  BEAUTY.
 • Social issues III – Women, men, LGBT.
 • Korean food traditions – from tradition to ‚Lotteria‘ .
 • Higher education system.
 • Sightseeing in South Korea.
 • Drinking traditions and drinks.
 • Creative Industries is South Korea.
 • Enterpreneurship in Korea.
 • Youthwork in South Korea. What do young people do in Korea? Why are the highest suicide statistics here?
 • Public transportation in Korea.
 • Cultural differences and protocol.
 • Freetime or BANG culture.
 • Korean language.
 • Some gossiping 🙂

As soon as I will have to say – I will.

 

 

 

 

 

Ulsanas naktį pro bendrabučio langą

 

Ačiu visiems už komentarus ir  norą skaityti šį blogą. Todėl tęsiu jį lietuvių ir anglų kalbomis. Pavelas sakė vers jį į lenkų kalbą 🙂 Supratau, kad norėdama toliau rašyti, turėčiau čia praleisti daugiau laiko. Tačiau jau dabar man kyla klausimai, pastebiu dalykus, į kuriuos norėčiau atrasti atsakymus. Čia pirminė versija temų, kurias nagrinėsiu savo bloge. Kviečiu klausti ir siūlyti temas kurios būtų įdomios jums.

Kolkas sąrašėlis toks:

 • Socialinė aplinka I – Kodėl gatvėse nesimato elgetų, girtuoklių ir policininkų?
 • Socialinė aplinka II – GROŽIO supratimas
 • Socialinė aplinka III – Moterys, vyrai, LGBT.
 • Korėjietiško maisto tradicijos – nuo tradicijos iki „Loterria“
 • Aukštasis mokslas.
 • Lankytinos vietos Korėjoje.
 • Gėrimų ir gėrimo tradicijos
 • Kūrybinės industrijos Korėjoje.
 • Verslumas Korėjoje.
 • Darbas su jaunimu Korėjoje. Kokias galimybes turi jauni žmonės? Kodėl čia didžiausia savižudybių statistika?
 • Viešasis transportas ir eismo kultūra.
 • Kultūriniai skirtumai ir elgesio normos.
 • Laisvalaikis arba BANG kultūra.
 • Korėjiečių kalbos ypatumai.
 • Pliatkai visokie 🙂

Kai tik turėsiu ką pasakyti – pasakysiu!

Į viršų