fbpx

Skirk 2% Kūrybinės raiškos centrui!

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatos numato nuolatiniam Lietuvos gyventojui teisę nuo per kalendorinius metus gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą (tai gali būti Kūrybinės raiškos centras).

Gyventojas, nusprendęs skirti ne didesnę kaip 2 procentų pajamų mokesčio dalį tam tikram subjektui, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos (už 2007 m. iki 2008 m. gegužės 2 d.), turi užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis nuolat gyvena, nustatytos FR0512 formos prašymą. Prašymus galima užpildyti tiek ranka, tiek kompiuteriniu būdu. Prašymą gyventojas ar jo įgaliotas asmuo, gali pateikti elektroniniu būdu, tiesiogiai pristatyti į vietos AVMI ar atsiųsti paštu.

Programos ir formos reikalingos skirti 2%:

Kaip užpildyti teisingai 2% popierinę formą galite pamatyti filmuke:

Kaip užpildyti teisingai 2% formą internetu galite pamatyti filmuke:

Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

  • pavadinimas: Kūrybinės raiškos centras, adresas: Kudirkos 33, LT-81147 Kuršėnai, kodas: 175894939;
  • ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pvz., 2007 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 2 procentų).

Prašyme galima nurodyti tiek vieną, tiek kelis paramos gavėjus, tačiau visa prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis negali būti didesnė kaip 2 procentai. Svarbu pažymėti, kad jei Prašyme procentais nurodyta pajamų mokesčio dalis apskaičiavus pervestiną sumą (ją apskaičiuos mokesčių administratorius) sudaro mažiau nei 10 Lt , tai tokia suma paramos gavėjams nepervedama.

Jei gyventojas pagal GPMĮ nuostatas privalo mokesčių administratoriui pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, Prašymas nustatytu laiku turi būti pateikiamas kartu su ta deklaracija.

Jeigu gyventojas neprivalo teikti mokesčių administratoriui metinės pajamų mokesčio deklaracijos, Prašymą nustatytu laiku jis turi pateikti pats arba per savo darbdavį, jeigu pastarasis sutinka.

Parengta pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinę svetainę www.vmi.lt.

Klausiate, kodėl skirti mums 2%, galbūt šis filmukas atsakys į jūsų klausimą?

Jei turite daugiau klausimų parašykite mums elektroniniu paštu: info@krc.lt.

Kūrybinės raiškos centras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Scroll to top