Šiaulių rajono mokytojai bandė atrasti būdus, kaip užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą mokykloje

12 mokytojų, socialinių pedagogų, mokyklų savivaldų koordinatorių dalyvavo KRC projekto „Misija: jaunimo politikos kokybė“ mokymuose apie aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą mokykloje

Balandžio 4-5d. vykusiuose mokymuose „Misija: aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas mokykloje“ susirinkę mokytojai iš skirtingų rajono mokyklų nagrinėjo aktyvaus dalyvavimo temą, analizavo savo, kaip ugdytojo laikyseną užtikrinant aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą.

Mokymų tikslas – suteikti Šiaulių rajono mokyklų mokytojams, pavaduotojams, mokinių savivaldos koordinatoriams praktinių jaunimo dalyvavimo ugdymo įgūdžių.

Mokymų metu remtasi projekto metu į lietuvių kalbą išversto leidinio „Tark savo žodį“ (angl. Have your say) įžvalgomis ir metodiniais pasiūlymais. Greitai leidinys bus pristatytas visuomenei kaip įrankis užtikrinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą vietos lygmeniu.

Interaktyvių užduočių metu mokytojai „lipo“ skirtingomis aktyvaus dalyvavimo kopečių pakopomis, analizavo įvairias mokyklos situacijas bei savo laikyseną tose situacijose.

Taip pat dalyviams pristatyti įvairūs kūrybiški ir įtraukiantys metodai bei įrankiai darbui su jaunais žmonėmis. Mokytojai kūrė ir planavo bendradarbiavimo ar vietos veiklų idėjas, kurias pritaikydami mokymų metu įgytus požiūrius bei įgūdžius, įgyvendins savo mokyklose.

Mokymai „Misija: aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas mokykloje“ yra ilgalaikio projekto „Misija: jaunimo politikos kokybė“ rėmuose. „Misija: jaunimo politikos kokybė“ tai Kūrybinės raiškos centro ir Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos inicijuotas projektas, kuris siekia gerinti Šiaulių rajono jaunimo politikos įgyvendinimą. Projekto metu didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimo skatinimui tarp jaunimo ir politikos atstovų Šiaulių rajone. Projekto metu lankomos Šaulių rajono jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos bei institucijos, organizuojami susitikimai su Šiaulių rajono savivaldybės atstovais, konsultuojamasi su Lietuvoje pripažintais jaunimo politikos ekspertais, vykdomi seminarai bei mokymo kursai jauniems ir su jaunimu dirbantiems žmonėms. Projekte dalyvauja 15 jaunų žmonių iš Šiaulių rajono. Projektas finansuotas ES programos “Veiklus jaunimas” ir Šiaulių rajono savivaldybės.

Daugiau informacijos: http://www.krc.lt/projektai/misija-jaunimo-politikos-kokybe/

Į viršų