Šiaulių rajone – atviro darbo su jaunimo plėtros galimybės

Kūrybinės raiškos centras, kartu su Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba įgyvendindamas ilgalaikį projektą “Misija: jaunimo politikos kokybė” surengė seminarą rajono institucijoms, kurios potencialiai gali kurti atviras erdves ir centrus Šiaulių rajone. Atlikta ir galimybių studija

Įgyvendinant tęstinį projektą “Misija: jaunimo politikos kokybė II” siekiama prisidėti prie Šiaulių rajono Jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimo vietiniame lygmenyje (su planu susipažinkite priede), užtikrinant socialinę atskirtį patiriančių jaunų žmonių įtraukimą į visuomenę ir keliant Šiaulių rajono jaunimo darbuotojų kompetenciją atviro darbo su jaunimo srityje.

Projekto metu surengtas seminaras 15-kai Šiaulių rajono Jaunimo reikalų tarybos narių, JRK, sprendimų priėmėjų, suinteresuotų jaunų žmonių apie atvirą darbą su jaunimu ir jo specifiką, bei kaip tokios koncepcijos plėtojimas rajone gali prisidėti prie Jaunimo problemų sprendimo plano kokybiško įgyvendinimo. Projekto rėmuose įgyvendinta galimybių plėtoti atvirą darbą su jaunimu Šiaulių rajone studija ir pateiktos rekomendacijos kaip tai daryti.

Projekto ilgalaikėje perspektyvoje įkurtos erdvės ir atviras jaunimo centras prisidės prie nemotyvuoto, į nusikalstamumą linkusio jaunimo įtraukimo ir jų asmeninių, socialinių kompetencijų ugdymo bei palankesnės integracijos į visuomenę ir darbo rinką.

Seminare dalyvavo Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos atstovai, Kuršėnų V. Vitkausko bibliotekos, Šiaulių rajono kultūros centro Gruzdžių filialo atstovė, Žadžiūnų, Kairių, Gilvyčių, Raudėnų bibliotekų filialų atstovai, Kurtuvėnų daugiafunkcinio centro atstovės, Pavenčių vidurinės mokyklos atstovė, Šiaulių rajono savivaldybės atstovė. Antrąją seminaro dieną surengta išvyka į Telšių atvirą jaunimo centrą, Šiaulių rajono atvirą jaunimo centrą Kuršėnuose.

Galimybių studija dėl atviro darbo su jaunimu plėtros Šiaulių rajone pateikė tris alternatyvas, kurias šiuo metu svarsto jaunimo reikalų taryba kartu su rajono institucijomis bei organizacijomis, dalyvavusiomis seminare. Galimybių studiją rengė atviro darbo su jaunimu ir jaunimo politikos ekspertas, tyrėjas Nerijus Miginis.

Siūlome susipažinti su atviro darbo su jaunimu galimybių plėtros Šiaulių rajone galimybių studija.

Kūrybinės raiškos centro informacija

„Misija: jaunimo politikos kokybė“ tai Kūrybinės raiškos centro ir Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos inicijuotas projektas, kuris siekia gerinti Šiaulių rajono jaunimo politikos įgyvendinimą. Projekto metu didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimo skatinimui tarp jaunimo ir politikos atstovų Šiaulių rajone. Projekto metu bus lankomos Šiaulių rajono jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos bei institucijos, organizuojami susitikimai su Šiaulių rajono savivaldybės atstovais, konsultuojamasi su Lietuvoje pripažintais jaunimo politikos ekspertais, vykdomi seminarai bei mokymo kursai jauniems ir su jaunimu dirbantiems žmonėms.

Į viršų