Projektas „Žalia žalia per visą dangų“. Amfiteatras gyvas!

Kažkada senai senai Kuršėnų mieste buvo pastatytas lauko „amfiteatras“ – erdvė jaunimui. Per daugelį metų jis buvo nuniokotas, atstatytas vėl nuniokotas ir taip metai iš metų, iš kartos į kartą, kol gimė naują idėja jį atstatyti. šių metų rugpjūčio 6-10 dienomis 12 jaunų žmonių grupė kartu su organizatoriais  įgyvendino šią idėją.

Projektą „Žalia žalia per visą dangų organizavo Kūrybinės raiškos centras. Projekto vadovai ir koordinatoriai – Agnė Rapalaitė ir Kasparas Laureckis, vykdytojai – Arvydas Raščikas ir Roma Albrikienė, darbų vykdytojas – Vitas Kazlauskas. Projektą finansuoja švietimo ir mokslo ministerija, šiaulių rajono jaunimo reikalų taryba, Kūrybinės Raiškos centras. Rėmėjai – Kuršėnų miesto seniūnija, R. Vilčinskas, V. P. Zovė. Projekto draugai – stovykla „NETO“.


Visi pasirengę darbuotis

Visuotinė talka 2007-08-03

Visuotinės talkos metu, į kurią buvo sukviesta visa miesto bendruomenė, amfiteatras buvo „aptvarkytas“ – nupjauta žolė, surinktos šiukšlės, nugenėtos šakos ir išgertą visų talkos dalyvių „draugystės“ mineralinio vandens stiklinė.

Stovykla „Žalia žalia per visą dangų“ 2007-08-06/10


Darbų pradžia…

12 naujų žmonių kartu su projekto organizatoriais 5 dienas gyveno Paežerių dvare. Pirmoji diena buvo skirta grupės supažindinimui, formavimui, komandinėms užduotims. Dalyviai diskutavo ir kūrė darbo strategiją, skirstėsi atsakomybėmis. Antroji ir trečioji dienos buvo skirtos darbams amfiteatre. Stovyklos dalyviai po ilgų archeologinių kasinėjimų atrado pirmųjų amfiteatro statymo projektų įrengtą pagrindinę aikštelę, laužavietę, takelius, laiptus. Buvo pastatyti 6 nauji suoleliai, 2 naujos poilsio aikštelės, išgrįsti 2 takelio ruožai, kuriuose kaupėsi balos, nugenėti ir patraukti nuo kelio nuvirtę medžiai, atstatyti laiptai.


Ieškome senosios aikštelės…


Šildė kaitino saulutė, o  dalyviai smagiai darbavosi

Ketvirtoji diena – kūrybinė diena, kai visi dalyviai pasitelkę dažus, teptuku, rankas ir kojas papuošė suolelius, akmenis, taip įsiamžindami amfiteatro istorijoje. Buvo pagamintos lenteles su užrašais prie šiukšlių dėžių, įėjimo ir aikštelėje. Penktąją dieną vyko baigiamieji darbai ir projekto pristatymas.


Ruošiame lenteles…

Diskusija „Kaip išsaugoti tai, kas gražiausia…“ 2007-08-09

Diskusija vyko Kuršėnų miesto seniūnijos salėje. Į ją buvo pakviesti Šiaulių rajono Tarybos, jaunimo reikalų tarybos, Kuršėnų seniūnijos, komunalinio ūkio, kultūros centro, policijos atstovai. Buvo pristatytos skaidrės su amfiteatro istorija ir nuotraukomis, dalyviai diskutavo vieni su kitais apie tai, kaip ir kodėl reikia išsaugoti amfiteatrą, kaip kiekvienas gali prie to prisidėti.

Kuršėnų policijos komisariato vyr. inspektorius Virgilijus Daujotas pripažino, kad amfiteatras tai puiki ir nuostabi vieta, kurią reikia saugoti, todėl nuo šiol policija įtrauks amfiteatrą į saugomų objektų sąrašą, dažniau rengs reidus, prižiūrės jame tvarką. V. Daujotas taip pat paragino visus nelikti abejingiems ir pranešti apie amfiteatre vykstančias išgertuves, kitus pažeidimus.

Rolanda Bitienė, šiaulių rajono kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, prisiminė kaip jau ne kartą buvo norima surengti tam tikrus renginius amfiteatre, bet buvo vis susiduriama su problema – amfiteatre nėra priėmimo prie elektros, kuris reikalingas aparatūrai ir įgarsinimui.

Projekto dalyviai išsakė savo idėjas. Jie pasiūlė amfiteatre įrengti apšvietimą, tualetą, šiukšlių konteinerį.

Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas prižadėjo, kad bus paskirtas žmogus atliekantis viešuosius darbus, kuris kelis kartus per savaitę surinks šiukšles, aptvarkys amfiteatrą. Kalbant apie didesnius darbus, tokius kaip elektros instaliacija, apšvietimas ar tualetas – buvo susiduriama su pinigų stokos problema. Seniūnas siūlė ir toliau nenuleisti rankų ir kreiptis į didesnius fondus, prašyti finansavimo iš šiaulių rajono tarybos.


Diskutuojame…

Projekto „Žalia žalia per visą dangų“ pristatymas 2007-08-10

Penktadienį, 14.30 val. Amfiteatre vyko projekto pristatymas visuomenei. Ryte dalyviai dalijo skrajutes mieste, taip kviesdami kuršėniškius ateiti ir pirmiems pamatyti atstatytą amfiteatrą.

Pristatymą atidarė projekto draugai, kūrybinės stovyklos „NETO“ dalyviai, kurie padovanojo susirinkusiems tris nuostabias dainas. Dalyviai pristatė amfiteatro istoriją, papasakojo apie talką, stovyklą. Visi buvo pakviesti į ekskursiją po amfiteatrą. Buvo aprodytas naujas tiltelis, radinių muziejus, visi išbandė naujuosius laiptus, o pasiekę laiptų vidurį turėjo sušukti frazę: „Mes – fantaaaastika!“.


Būk žmogus, pataikyk!

Priėjus šiukšlių dėžę, ekskursantams buvo pravesta pamokėlė apie šiukšlinimą ir pasiūlyta išmokti nešiukšlinti – kiekvienas gavo po šiukšlę ir turėjo pataikyti į šiukšlių dėžę iš tam tikro nuotolio. Buvo skanduojamas šūkis: „Broli lietuvi, lietuviško krašto, meski į skylę, o ne ant krašto!“. Po šios linksmos pramogos kiekvienas galėjo išbandyti naujųjų suolelių tvirtumą ir įsiamžinti nupiešęs savo piešinį ant amfiteatro aikštelės akmenų. Pristatymas buvo uždarytas garsiu projekto dalyvių šūkiu „RESPECT!!!“.


Pristatymo metu, žiūrovai įsiamžino ant amfiteatro akmenų

Pilietiškumo akcija „„Broli lietuvi, lietuviško krašto, meski į skylę, o ne ant krašto!“ 2007 vasara

Projekto dalyviai skelbia vasaros pilietiškumo akciją – nešiukšlink ir neniokok amfiteatro. Jei eisi pro šalį ir pamatysi šiukšlelę – nepatingėk ir pakelk. Apie „blogiukus“, kurie amfiteatre vartoja alkoholį – pranešk policijai. Juk amfiteatras – tavo erdvė. Gerbkime dalyvių triūsą ir darbą bei saugokime savo erdvę!


Prieš darbą….


Po darbo…


Taip dabar iš viršaus  atrodo miesto amfiteatras!

Agnė Rapalaitė

Į viršų