Pirmieji „Europos kalbų akademijos“ žingsniai jau žengti

Tris kartus valio prasidėjusiam ir  taip ilgai lauktam Kūrybinės raiškos centro organizuojamam Europos kalbų akademijos (European Language Academy) projektui, kuris vyksta 14-22 dienomis, Vilniuje. Europos Kalbų Akademija (angl. European Language Academy, trumpinama ELA) – tarptautiniai jaunimo mainai, kuriuose dalyvauja jauni žmonės iš Lietuvos, Čekijos, Graikijos, Ispanijos ir Vokietijos.

Pagrindinė ELA tema – Europos pilietiškumas, o šiai temai nagrinėti pasirinktas įrankis – gimtosios mainų dalyvių kalbos. ELA metu jos dalyviai kartu kurs „Jauno Europos piliečio žodyną“, kurį sudarys jauniems Europiečiams svarbios sąvokos apie pilietiškumą ir apie pačią Europą. šios sąvokos bus išverstos į mainų dalyvių kalbas – lietuvių, čekų, graikų, ispanų, vokiečių, bei įgis kūrybišką pavidalą: mainų dalyviai galės šia tema piešti, vaidinti, fotografuoti ar kitais būdais ją analizuoti, tokiu būdu „Jauno Europos piliečio žodynui“ suteikdami įvairių veidų. Žodyno turinį sudarys ne tik mainų dalyvių nuomone svarbiausios su pilietiškumu susijusios frazės – iki mainų jie domisi jaunų žmonių nuomone šia tema savo šalyse, vietinėse bendruomenėse.

Norite daugiau sužinoti apie dalyvių gyvenimą, nuveiktus darbus? Visą šią informaciją galite rasti adresu www.ela.krc.lt. Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“.

Audronė Lingaitė

Akimirkos:

Į viršų