Pasibaigė Kūrybinės raiškos centro organizuoti mokymai „Projektas Žemė“

Lapkričio 16 – 18 dienomis, Kuršėnuose, vyko mokymai žmogaus teisių tema „Projektas Žemė“, kuriuos organizavo jaunimo nevyriausybinė organizacija Kūrybinės raiškos centras.

„Mokymais buvo siekiama išugdyti, plėtoti jaunų žmonių supratimą apie žmogaus teises ir įvairovę jų aplinkoje. Pasirinktos interaktyvios, kūrybinės užduotys leido dalyviams patiems mąstyti, diskutuoti, dalintis patirtimi ir gilinti supratimą apie žmogaus teises. Norėta kuo priimtinau jauniems žmonėms pateikti šią temą“, – teigė mokymų koordinatorė Agnė Navickaitė.

Mokymų metu buvo pritaikytas naujas, tik šiais metais Lietuvoje pradėtas naudoti, vaidmenų žaidimas „Projektas Žemė“, kurio metu dalyviai vaidino pagal pateiktas roles ateivių rases. Kiekviena iš rasių turėjo įtvirtinti savo vertybę Žemėje, įtikinant ir diskutuojant su kitomis rasėmis, kad jų vertybė yra svarbi Žemėje. Vertybės buvo pateiktos trys: ramybė, laisvė ir turtas. „Žaidimas parodo, kaip žmogaus teisės gali būti pažeidžiamos dėl kitų tikslų, dėl valdžios siekimo ir kokios yra svarbios derybos, bendradarbiavimas“, – teigė Orinta Dambrauskaitė, vaidmenų žaidimo vedėja.

Kitą diena, po vaidmenų žaidimo dalyviai vykdė apklausas Kuršėnų miesto turguje ir aiškinosi, kuri iš vertybių kuršėniškiams yra svarbiausia. Atvirkščiai negu žaidime, realybėje dominavo ramybė ir laisvė, žaidime – laisvė ir turtas.

Dalyviai išsiskirstė su linkėjimais aprašytais marškinėliais ir viltimis, jog paskutinę dieną jų mąstyti ir aptari ateities veiklos planai išsipildys. Mokymų koordinatorės tikisi, ne tik su šiais jaunais žmonėmis dirbti toliau kitomis temomis, bet ir į mokymosi procesą, dalyvavimą įtraukti daugiau jaunųjų Kuršėniškių.

Mokymus finansavo šiaulių rajono savivaldybė, patalpas nemokamai suteikė Lauryno Ivinskio gimnazija.

Kūrybinės raiškos centras yra nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri ugdo aktyvius, tolerantiškus, kritiškai mąstančius ir besimokančius jaunus žmones. Įgyvendinama savo veiklą organizacija siekia prisidėti prie vietos bendruomenės plėtros.

Papildoma informacija:

Projektas „Žemė“ yra sudarytas Zentropa Interaction bendradarbiaujant su Danijos jaunimo taryba (DUF). 2006 m. Kopenhagoje šis žaidimas buvo toliau išplėstas 31 dalyvio iš šiaurės Europos/Baltijos šalių.

Dalyviai – penkių skirtingų rasių ateivių parlamentas pavadintas Žvaigždžių Taryba. Svarstydami daugybę problemų iš Žemės jie nuspręs žmonijos lemtį. Žvaigždžių Taryba naudoja Žemę kaip eksperimentą siekdami daugiau išsiaiškinti apie žmonių sugebėjimus, ir sužinoti ką kiekviena ateivių rasė gali jiems pasiūlyti. Eksperimento pavadinimas – PROJEKTAS ,,Žemė“.

Vaidmenų žaidimai (angl. RPG – Role Playing Games) – grupėse pagal nustatytas taisykles žaidžiami žaidimai, kur vienas žaidėjas yra žaidimo vadovas, o kiti susikuria savo veikėją ir žaidimo metu turi vaidinti sukurtą veikėją kaip galima įtikinamiau.

Akimirkos:

Į viršų