Pagaliau! „Formulė K“ – atrasta!

Gruodžio 12-14 dienomis Micaičių pirtyje susirinko Kūrybinės raiškos centro organizuotų ilgalaikių jaunimo veiklos projektų koordinatorių mokymų įvertinimo seminaras.

Pirmasis mokymų etapas įvyko dar vasaros pradžioje – prieš pradedant vykdyti jaunimo veiklos projektus, kuriuos finansavo šiaulių rajono savivaldybės administracija. Tada jaunieji projektų vykdytojai ir koordinatoriai įgijo tam tikrų žinių bei įgūždių reikalingų vykdant savuosius projektus, turėjo galimybę pasiruošti programas, atsirinkti reikiamus metodus, susipažino su jaunimo neformaliuoju ugdymu bei bandė taikyti ugdymo principus savo projekto veiklose.

Pasibaigus mokymams prasiėjo projektų įgyvendinimo ir konsultacinis etapas, kai vykdytojai turėjo galimybę konsultuotis su mokymų vadovais iškilusiais klausimais ar problemomis.

Šį savaitgalį, jau pasibaigus visiems projektams, projektų koordinatoriai susirinko įvertinti įgyvendintų projektų kokybę, naudą visuomenei bei savo pačių patirtį. Seminaro metu dalyviai pristatė įvykdytas veiklas, įsivardijo sėkmes ir nesėkmes bei išssiskyrė rekomendacijas ateičiai.

Išsiskirtos rekomendacijos bus pristatytos kitais metais jaunimo veiklos projektus įgyvendinsiantiems busimiesiems koordinatoriams, kaip „sekmės formulė“, siekiant užtikrinti dar kokybiškesnį projektų įgyvendinimą Šiaulių rajone.

Kūrybinės raiškos centras – nevyriausybinė jaunimo organizacija, vienijanti aktyvius jaunus žmones ir su jaunimu dirbančius žmones, kurie ugdo aktyvius, tolerantiškus, besimokančius ir kritiškai mąstančius piliečius. Daugiau informacijos apie mokymų galimybes ir kitus jaunimo veiklos projektus galite rasti apsilankę internetinėje svetainėje www.krc.ltwww.youtube.com/krclt.

Agnė Rapalaitė

Į viršų