„Misija: JPSP“ įvykdyta!

Kviečiame susipažinti su Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Jaunimo problemų sprendimo Šiaulių rajone planu 2013-2018 m. (atsisiųsti). Šis dokumentas ypatingai svarbus visiems gyvenantiems, gyvenusiems ir planuojantiems gyventi Šiaulių rajone jauniems žmonėms. Kas būtų, jei planas bus įgyvendintas?

Sausio 8-9 d. vyko Kūrybinės raiškos centro vykdomo projekto “Misija: jaunimo politikos kokybė” penkiolikos dalyvių susitikimas su Šiaulių rajono politikos atstovais. Susitikimo metu buvo siekiama, kad jauni žmonės su politikos ekspertais ir sprendimų priėmėjais susipažintų su Šiaulių rajono jaunimo problemų sprendimo planu 2013-2018 m. (toliau – JPSP), kuris buvo sukurtas Jaunimo reikalų departamento ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos. Į renginį buvo pakviesti visi rajono savivaldybės darbuotojai, verslo, policijos, kultūros centrų, švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų atstovai. Iš viso susitikime per 2 dienas dalyvavo 70 žmonių, iš kurių pusė – jauni žmonės. Susitikimą moderavo jaunimo politikos ekspertai Laimonas Ragauskas ir Donatas Petkauskas bei projekto koordinatorės Sandra Navickaitė, Agnė Rapalaitė ir Neringa Riškutė.

Po susitikimo ir galutinės redkacijos dalyvaujant ekspertams, vasario 28d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtinimo šio plano įgyvendinimą rajone.

Plane apžvelgiami tikslai:

  1. Žinybų bendradarbiavimo užtikrinimas sprendžiant jaunimo problemas ir informacijos prieinamumo jaunimui gerinimas.
  2. Jaunimo įsidarbinimo ir sėkmingo įsitvirtinimo Šiaulių rajone problemų sprendimas.
  3. Įvairaus jaunimo poreikius atitinkančiios ugdymo paslaugų pasiūlos didinimas, neformalaus ugdymo paslaugų prieinamumo gerinimas ir jaunimo saviraiškos skatinimas.
  4. Laisvalaikio praleidimui tinkamos infrastruktūros gerinimas, esamų vietų prieinamumo užtikrinimas ir naujų bei saugių laisvalaikio praleidimo erdvių kūrimas.
  5. Efektyvios žalingų įpročių prevencijos vykdymas ir fizinės bei psichologinės jaunimo sveikatos gerinimas, jaunimo sveikos gyvensenos įpročių formavimas.

Kviečiame diskutuoti, kas būtų, jei planas bus įgyvendintas?

Kūrybinės raiškos centro informacija

„Misija: jaunimo politikos kokybė“ tai Kūrybinės raiškos centro ir Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos inicijuotas projektas, kuris siekia gerinti Šiaulių rajono jaunimo politikos įgyvendinimą. Projekto metu didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimo skatinimui tarp jaunimo ir politikos atstovų Šiaulių rajone. Projekto metu lankomos Šiaulių rajono jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos bei institucijos, organizuojami susitikimai su Šiaulių rajono savivaldybės atstovais, konsultuojamasi su Lietuvoje pripažintais jaunimo politikos ekspertais, vykdomi seminarai bei mokymo kursai jauniems ir su jaunimu dirbantiems žmonėms. Projekte dalyvauja 15 jaunų žmonių iš Šiaulių rajono. Projektas finansuotas ES programos “Veiklus jaunimas” ir Šiaulių rajono savivaldybės.

Į viršų