Misija: Dialogas tarp jaunų žmonių ir sprendimų priėmėjų

Sausio 8-9 d. vyko nevyriausybinės jaunimo organizacijos Kūrybinės raiškos centro vykdomo projekto “Misija: jaunimo politikos kokybė” penkiolikos dalyvių susitikimas su Šiaulių rajono politikos atstovais. Susitikimo metu buvo siekiama, kad jauni žmonės su politikos ekspertais ir sprendimų priėmėjais susipažintų su Šiaulių rajono jaunimo problemų sprendimo planu 2013-2018 m. (toliau – JPSP), kuris buvo sukurtas Jaunimo reikalų departamento ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos.

Į renginį buvo pakviesti visi rajono savivaldybės darbuotojai, verslo, policijos, kultūros centrų, švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų atstovai. Iš viso susitikime per 2 dienas dalyvavo 70 žmonių, iš kurių pusė – jauni žmonės. Susitikimą moderavo jaunimo politikos ekspertai Laimonas Ragauskas ir Donatas Petkauskas bei projekto koordinatorės Sandra Navickaitė, Agnė Rapalaitė ir Neringa Riškutė. Projektą finansavo ES programa “Veiklus jaunimas” ir Šiaulių rajono savivaldybė.

Sausio 8d. buvo skirta esamoms ir vykstančioms Šiaulių rajono jaunimo politikos įgyvendinimo veikloms pristatyti – Šiaulių rajono savivaldybės administracija kasmet skelbia jaunimo veiklos projektų finansavimo konkursą. Šiais metais 14 projektų buvo finansuoti ir pakviesti pristatyti įgyvendintas veiklas projektų mugėje. Renginio metu prisistatė 6 organizacijos. Svečiai ir projekto „Misija: jaunimo politikos kokybė“ dalyviai turėjo galimybę susipažinti su projektų idėjomis, pasiektais rezultatais, pasisemti patirties.

Sausio 9 d. renginio dalyviams susipažinus su JPSP, jis buvo detaliai nagrinėjamas, kritiškai vertinant kiekvieną plano tikslą, uždavinius bei priemones jiems pasiekti. Tiek jauni žmonės, tiek rajono politikai, sprendimų priėmėjai, ekspertai turėjo galimybę išsakyti ir atstovauti savo poziciją plane diskutuojamais klausimais. Diskusijose buvo kritiškai apžvelgti visi plane iškelti tikslai:

  1. Žinybų bendradarbiavimo užtikrinimas sprendžiant jaunimo problemas ir informacijos prieinamumo jaunimui gerinimas.
  2. Jaunimo įsidarbinimo ir sėkmingo įsitvirtinimo Šiaulių rajone problemų sprendimas.
  3. Įvairaus jaunimo poreikius atitinkančios ugdymo paslaugų pasiūlos didinimas, neformalaus ugdymo paslaugų prieinamumo gerinimas ir         jaunimo saviraiškos skatinimas.
  4. Laisvalaikio praleidimui tinkamos infrastruktūros gerinimas, esamų vietų prieinamumo užtikrinimas ir naujų bei saugių laisvalaikio praleidimo erdvių kūrimas.
  5. Efektyvios žalingų įpročių prevencijos vykdymas ir fizinės bei psichologinės jaunimo sveikatos gerinimas, jaunimo sveikos gyvensenos įpročių formavimas.

Atsižvelgiant į tikslus, darbas buvo organizuojamas penkiose mišriose (jauni žmonės ir ekspertai) grupėse. Jų darbo rezultatas – patobulintas JPSP, pakoreguojant ir papildant tiek plano uždavinius, tiek priemones, tiek ir vertinimo kriterijus planui įgyvendinti.

Kodėl tai svarbu?

Norint patvirtinti JPSP – būtinas jaunų žmonių ir ekspertų (sprendimų priėmėjų, politikų) aktyvus dalyvavimas sprendimų priėmime. Svarbu suteikti galimybę jaunam žmogui ir poltikui pasidalinti nuomonėmis apie reikalus susijusius su jaunimu.

Sausio 10d. penkiolika projekto dalyvių skyrė dieną savo pačių projektų idėjoms planuoti – gimė idėjos vietinėms iniciatyvoms, jaunimo veiklos projektams, tarptautiniams jaunimo mainams. Svarbu tai, jog jaunuoliai veiklas įgyvendins skirtingose Šiaulių rajono vietovėse ir taip paskatins į aktyvią veiklą įsitraukti daugiau jaunų žmonių iš viso rajono.

etaplius.lt vaizdo reportažas:

http://etaplius.lt/as-cia-gyvenu-2013-01-10/

Projekto Misija: jaunimo politikos kokybė dalyvis Edmundas Riškus sakė: „Šio susitikimo metu supratau, koks yra daugumos politikų požiūris įvairiais jaunimo klausimais. Susitikimas taip pat padėjo suprasti visą jaunimo koordinuojamų projektų tvirtinimo ir finansavimo sistemą. Gaila, kad susitikimas su politikais nedavė lauktų rezultatų, tačiau susitikimo planavimas labai patiko. Dirbdami grupėse sugalvojome tikrai perspektyvių projektų idėjų, diskutavome apie jų įgyvendinimą.“. Jam pritarė dalyvis Laurynas Milašauskas: „Šis susitikimas buvo nuostabus, kadangi įgijau daug patirties, kas yra svarbiausia ruošiant projektus, bei sužinojau kokia dabartinė situacija yra Šiaulių rajone. Ypač patiko susitikimas su politikais, kurie rimtai išklausė ką nori pasakyti jaunimas, bei darbas su jais grupėse, kadangi mes galėjome šauniai padirbėti sprendžiant jaunimo problemas.“.

Misija: jaunimo politikos kokybė“ tai Kūrybinės raiškos centro ir Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos inicijuotas projektas, kuris siekia gerinti Šiaulių rajono jaunimo politikos įgyvendinimą. Projekto metu didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimo skatinimui tarp jaunimo ir politikos atstovų Šiaulių rajone. Projekto metu lankomos Šiaulių rajono jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos bei institucijos, organizuojami susitikimai su Šiaulių rajono savivaldybės atstovais, konsultuojamasi su Lietuvoje pripažintais jaunimo politikos ekspertais, vykdomi seminarai bei mokymo kursai jauniems ir su jaunimu dirbantiems žmonėms. Projekte dalyvauja 15 jaunų žmonių iš Šiaulių rajono. Projektas finansuotas ES programos “Veiklus jaunimas” ir Šiaulių rajono savivaldybės.

    

Kūrybinės raiškos centro informacija
www.krc.lt

Į viršų