Kviečiame dalyvauti atviro darbo su jaunimu plėtros Šiaulių rajone procese

MisijaĮgyvendinant tęstinį projektą „Misija: jaunimo politikos kokybė II“ siekiama prisidėti prie Šiaulių rajono Jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimo vietiniame lygmenyje, užtikrinant socialinę atskirtį patiriančių jaunų žmonių įtraukimą į visuomenę ir keliant Šiaulių rajono jaunimo darbuotojų kompetenciją atviro darbo su jaunimo srityje.

Projekto metu bus surengtas seminaras 15-kai Šiaulių rajono Jaunimo reikalų tarybos narių, JRK, sprendimų priėmėjų, suinteresuotų jaunų žmonių apie atvirą darbą su jaunimu ir jo specifiką, bei kaip tokios koncepcijos plėtojimas rajone gali prisidėti prie Jaunimo problemų sprendimo plano kokybiško įgyvendinimo. Projekto rėmuose bus įgyvendinta galimybių plėtoti atvirą darbą su jaunimu Šiaulių rajone studija ir pateiktos rekomendacijos kaip tai daryti.

Projekto ilgalaikėje perspektyvoje įkurtos erdvės ir atviras jaunimo centras prisidės prie nemotyvuoto, į nusikalstamumą linkusio jaunimo įtraukimo ir jų asmeninių, socialinių kompetencijų ugdymo bei palankesnės integracijos į visuomenę ir darbo rinką.

Projekto eiga:

  • Rugsėjo-spalio mėn. Šiaulių rajone įgyvendinama atviro darbo su jaunimu plėtros galimybių studija. Rezultatai bus pristatyti savivaldybėje bei seminaro dalyviams, skelbiami viešai lapkričio pradžioje;
  • Lapkričio 5-6d. Šiaulių rajono savivaldybėje bei pažintinių vizitų metu Šiauliuose, Kuršėnuose arba Telšiuose (atviruose jaunimo centruose), bus rengiamas įvadinis 2 dienų seminaras  15-ai Šiaulių rajono savivaldybės atstovų ir sprendimų priėmėjų, Jaunimo reikalų tarybos nariams, suinteresuotoms organizacijoms (muziejams, jaunimo centras, NVO, bibliotekoms) apie atvirą darbą su jaunais žmonėmis.

Projekto tikslas – paskatinti atvirų jaunimo erdvių ir atvirų jaunimo centrų kūrimą politiniame lygmenyje ir atvirą darbą su jaunais žmonėmis įgyvendinančių institucijų ar erdvių steigimą Šiaulių rajone. Taip pat prisidėti prie Šiaulių rajono Jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimo vietiniame lygmenyje, užtikrinant socialinę atskirtį patiriančių jaunų žmonių įtraukimą į visuomenę ir keliant Šiaulių rajono sprendimo priėmėjų ir jaunimo darbuotojų kompetenciją atviro darbo su jaunimo srityje.

Jei jus domina galimybė daugiau sužinoti apie atviro darbo su jaunimu specifiką, esate ar potencialiai galite tapti jaunimo darbuotoju (dirbate muziejuje, daugiafunkciniame centre, bibliotekoje, bendruomenes centre, kultūros centre ir pan.), norėtumėte kurti jaunimo erdves arba jaunimo centrą savo gyvenvietėje, o gal esate sprendimų priėmėjas, jaunimo reikalų tarybos narys – REGISTRUOKITĖS į seminarą. Seminaro programa pridedama apačioje. Dalyvavimas seminare – nemokamas (dalyviai patys apsimoka kelionės išlaidas iki seminaro vietos). Registracija vyksta iki spalio 15d. paspaudus nuorodą – https://docs.google.com/forms/d/17qcqnQZld7W5F_x5_L-wSkoEOAge02bGos4Ep2eUy-s/viewform.

Kvietimą galite parsisiųsti iš čia.

„Misija: jaunimo politikos kokybė“ – tai Kūrybinės raiškos centro ir Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos inicijuotas projektas, kuris siekia gerinti Šiaulių rajono jaunimo politikos įgyvendinimą. Projekto metu didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimo skatinimui tarp jaunimo ir politikos atstovų Šiaulių rajone. Projekto metu bus lankomos Šiaulių rajono jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos bei institucijos, organizuojami susitikimai su Šiaulių rajono savivaldybės atstovais, konsultuojamasi su Lietuvoje pripažintais jaunimo politikos ekspertais, vykdomi seminarai bei mokymo kursai jauniems ir su jaunimu dirbantiems žmonėms.

Projektą finansuoja:

Programa „Veiklus jaunimas“
Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba

rėmėjai

Preliminari seminaro programa:

Lapkričio 5d. Šiaulių rajono savivaldybė
9 val. Įvadas į seminarą. Susipažinimas. Įvadas į seminaro temą
10.30 – 11 val. Kavos pertrauka
11 – 13.30 val. Atviras darbas su jaunimu. Darbo specifika ir tikslai
13.30 – 14.30 val. Pietūs
14.30 – 16.30 val. Atviro darbo su jaunimo formos, finansavimo galimybės, jaunimo darbuotojo profilis.
16.30 – 17 val. – Dienos įvertinimas

Lapkričio 6d. Šiaulių rajono savivaldybė, pažintiniai vizitai (Šiauliai, Kuršėnai, Telšiai)

9 – 10 val. Atviro darbo su jaunimo Šiaulių rajone plėtros galimybių studijos pristatymas.
10 – 12.30 val. Pažintinis vizitas Atvirame jaunimo centre/jaunimo erdvėje I (galimos vietos šiuo metu derinamos)
12.30 – 13.30 val. Pietūs
13.30 – 15.30 val. Pažintinis vizitas Atvirame jaunimo centre/jaunimo erdvėje II
15.30 – 16 val. Vizitų apibendrinimas
16 – 17 val. Žvilgsnis į ateitį – konkrečių idėjų, pasiūlymų ir planų rengimas. Seminaro įvertinimas

Į viršų