Kūrybinės raiškos centro ir Šiaulių rajono savivaldybės atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybes

2007 m. gruodžio 17 d. Šiauliuose susitiko nevyriausybinės jaunimo organizacijos Kūrybinės raiškos centro (KRC) ir Šiaulių rajono savivaldybės atstovai. Susitikimo tikslas – aptarti KRC ir savivaldybės bendradarbiavimo galimybes tvarkant Kuršėnų miesto bendruomenės internetinę svetainę www.kursenai.lt bei sudarant sąlygas savanorių iš užsienio priėmimui Šiaulių rajone. Tai pat buvo kalbėta apie savanorystės idėjų Šiaulių rajone skatinimą, vietų seminarų ir konferencijų organizavimui su apgyvendinimo galimybe Šiaulių rajone ieškojimui ir pritaikymui.

Kaip teigė Kūrybinės raiškos centro vadovas Vytenis Kviklys, daugiausiai pasiekta tariantis dėl bendradarbiavimo tvarkant Kuršėnų miesto bendruomenės svetainę kuršėnai.lt. Sutarta, kad KRC inicijuos ilgalaikę 3-5 metų programą, kurioje bus numatyti svetainės tikslai, veikla ir finansavimo poreikis, o savivaldybė galės prisidėti prie šios programos įgyvendinimo finansiškai bei pasiūlydama kuršėnai.lt svetainei vietą savo serveryje. Tačiau abi pusės sutarė, kad savivaldybės finansavimas neturėtų pakeisti bendruomenės svetainės koncepcijos ir misijos. Taip pat sutarta, kad kuršėnai.lt komandos žurnalistai galės nemokamai lankytis kultūros centro organizuojamuose renginiuose, o artimiausiu metu Kuršėnuose bus pakabintas kuršėnai.lt reklaminis tentas.

Svarstant kitus klausimus bendradarbiavimo galimybių buvo rasta mažiau. Savivaldybės atstovai teigė, kad savanorystės ir jos skatinimo idėjos jiems yra naujos, tačiau pažadėjo ir toliau jomis domėtis ir pagalvoti, kaip savivaldybė galėtų prisidėti prie savanoriško darbo skatinimo šiaulių rajone. Sąlygų savanorių iš užsienio apgyvendinimui Kuršėnuose savivaldybės atstovai taip pat negalėjo pasiūlyti. Dėl vietos seminarų organizavimui susitikimo dalyvių nuomonės išsiskyrė. Savivaldybės administracijos direktorius teigė, kad tokios vietos turi atsirasti verslo iniciatyva, o KRC atstovė Agnė Navickaitė teigė, kad panašūs centrai kitur egzistuoja ir savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų partnerystėje, o verslo sukurti centrai visuomet bus orientuoti į tuos, kurie gali mokėti daugiau.

Meras Raimundas Jakutis ir administracijos direktorius Antanas Šlautaris siūlė panašaus pobūdžio susitikimus organizuoti dažniau. Savivaldybės atstovai linkėjo, jog šis pokalbis neliktų vien žodžiais, o pasikalbėjimą sektų ir realūs veiksmai, kurie skatintų tolimesnį vietos valdžios ir jaunimo organizacijos bendradarbiavimą.

Kūrybinės raiškos centras yra nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri ugdo aktyvius, tolerantiškus, kritiškai mąstančius ir besimokančius jaunus žmones. Įgyvendinama savo veiklą organizacija siekia prisidėti prie vietos bendruomenės plėtros.

Kūrybinės raiškos centro informacija

Į viršų