Kūrybinės raiškos centras kartu su Šiaulių rajono švietimo centru kviečia į mokymus

MisijaPrasideda naujas Kūrybinės raiškos centro projekto „Misija: jaunimo politikos kokybė“ etapas – mokymų ciklas Šiaulių rajone, siekiantis suteikti praktinių aktyvaus dalyvavimo ugdymo įgūdžių dirbantiems su jaunimu ir jauniems žmonėms.

Mokymai „Misija: aktyvus jaunimo dalyvavimas mokykloje“

„Švietimas siekia tapti tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį.“ (2013-2020 Švietimo strategijos projektas). „Visuomenė turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti. Kiekvienas asmuo – atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas“ (Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“).

Nacionalinės švietimo ugdymo strategijos besiremiančios Europos demokratinėmis nuostatomis teigia, kad jaunas žmogus turi būti aktyviu visuomenes piliečiu, atsakingai priimančiu sprendimus ir dalyvaujančiu demokratiniuose procesuose. Kaip paskatinti pilietiškumo ir aktyvaus dalyvavimo įgūdžių formavimą dar mokykloje?

Mokymų tikslas – suteikti Šiaulių rajono mokyklų mokytojams, pavaduotojams, mokinių savivaldos koordinatoriams praktinių jaunimo dalyvavimo ugdymo įgūdžių.

Šių mokymų koncepcija kilo Kūrybinės raiškos centro projekto „Misija: jaunimo politikos kokybė“ metu dirbant su aktyvaus dalyvavimo skatinimu Šiaulių rajone. Organizacija kuria mokymų programą remiantis turima patirtimi neformaliojo ugdymo procesuose, taikant neformalaus ugdymo principus ir užtikrinant jaunimo dalyvavimą vietos ir tarptautiniu lygmeniu. Mokymų programa parengta remiantis turima literatūra, tyrimais. Mokymų metodika leis mokytojams analizuoti savo požiūrį į pilietiškumo ugdymą mokykloje ir savo veikloje, ieškoti būdų kaip galima sukurti sąlygas aktyviam mokinių dalyvavimui dirbant su klasėmis.

Mokymų uždaviniai:

  1. Supažindinti dalyvius su aktyvaus dalyvavimo sąvoka, principais ir svarba
  2. Padėti atrasti būdus, kaip mokykloje galima ugdyti jaunų žmonių aktyvaus dalyvavimo įgūdžius.

Mokymų formatas: 2 dienos, 12 ak. val.

Mokymuose naudojamas  metodinis leidinys „Tark savo žodį“ (angl. „Have your say“).

Data: 2013 m. balandžio 4-5d.

Dalyvių skaičius – 20 dal.

Mokymų vieta: Šiaulių rajono švietimo centras

Dalyvavimas nemokamas, mokymų metu suteikiamas maitinimas, mokymų pabaigoje išduodami Šiaulių rajono Švietimo centro sertifikatai.

Registracija vyksta iki kovo 22d. (imtinai) el. paštu: agne.r@krc.lt arba tel. 864128345, nurodant savo vardą, pavardę, instituciją, pareigas ir trumpą motyvaciją, kodėl norite dalyvauti šiuose mokymuose.

„Misija: jaunimo politikos kokybė“ tai Kūrybinės raiškos centro ir Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos inicijuotas projektas, kuris siekia gerinti Šiaulių rajono jaunimo politikos įgyvendinimą. Projekto metu didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimo skatinimui tarp jaunimo ir politikos atstovų Šiaulių rajone. Projekto metu lankomos Šiaulių rajono jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos bei institucijos, organizuojami susitikimai su Šiaulių rajono savivaldybės atstovais, konsultuojamasi su Lietuvoje pripažintais jaunimo politikos ekspertais, vykdomi seminarai bei mokymo kursai jauniems ir su jaunimu dirbantiems žmonėms. Projekte dalyvauja 15 jaunų žmonių iš Šiaulių rajono. Projektas finansuotas ES programos “Veiklus jaunimas” ir Šiaulių rajono savivaldybės.

Kūrybinės raiškos centro informacija

Į viršų