Kūrybinės raiškos centras kartu su Šiaulių rajono jaunimo reikalų taryba kviečia projektų rengėjus

MisijaPrasideda naujas Kūrybinės raiškos centro projekto „Misija: jaunimo politikos kokybė“ etapas – mokymų ciklas Šiaulių rajone, siekiantis suteikti praktinių aktyvaus dalyvavimo ugdymo įgūdžių dirbantiems su jaunimu ir jauniems žmonėms. Mokymai skirti planuojantiems teikti paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo veiklos projektų finansavimui gauti.

Mokymai „Misija: jaunimo dalyvavimą skatinančių projektų kokybė“

Mokymų tikslas – paskatinti jaunų žmonių dalyvavimą užtikrinančių projektų kokybišką įgyvendinimą Šiaulių rajone.

Šių mokymų koncepcija kilo Kūrybinės raiškos centro projekto „Misija: jaunimo politikos kokybė“ metu dirbant su aktyvaus dalyvavimo skatinimu Šiaulių rajone. Organizacija kuria mokymų programą remiantis turima patirtimi neformaliojo ugdymo procesuose, taikant neformalaus ugdymo principus ir užtikrinant jaunimo dalyvavimą vietos ir tarptautiniu lygmeniu. Mokymų metodika leis dirbantiems su jaunimu ir jauniems žmonėms analizuoti savo požiūrį į pilietiškumo ugdymą savo veikloje, ieškoti būdų kaip galima sukurti sąlygas aktyviam bendraamžių dalyvavimui įgyvendinant savo projektus.

Kovo mėn. bus paskelbtas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kvietimą teikti paraiškas jaunimo veiklos projektams finansuoti. Šiais metais prioritetas bus teikiamas savanorišką veiklą, jaunimo dalyvavimą, mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimą skatinantys projektai, kuriuos įgyvendina jauni žmonės kartu su jaunimo darbuotojais ar žmonėmis dirbančiais su jaunais žmonėmis.

Mokymų metu dalyviai turės galimybę „pasitikrinti savo idėją“, ją modeliuoti atsižvelgiant į fondo prioritetus, konsultuotis su mokymų vadovais.

Į mokymus kviečiami 2 jauni žmonės ir vienas suaugęs žmogus nuo vienos organizacijos ar neformalios grupės.

Mokymų uždaviniai:

  1. Supažindinti dalyvius su aktyvaus dalyvavimo sąvoka, principais ir svarba
  2. Supažindinti dalyvius su kokybiškų jaunimo veiklos projektų rengimo principais, jaunimo darbuotojų laikysena užtirkinant jaunų žmonių įsitraukimą
  3. Supažindinti dalyvius su įvairiais jaunimo veiklos projektų fondais ir mokymosi galimybėmis
  4. Padėti dalyviams susiplanuoti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą skatinančius projektus

Mokymų formatas: 2 dienos

Mokymuose naudojamas  metodinis leidinys „Tark savo žodį“ (angl. „Have your say“)

Data: 2013 m. balandžio 11-12d.

Dalyvių skaičius – 18 dal.

Mokymų vieta: Šiaulių rajonas.

Dalyvio mokestis – 15Lt. Mokymų metu nemokamai suteikiamas maitinimas ir apgyvendinimas, padengiamos visos mokymų priemonės. Kelionės išlaidos į mokymų vietą ir iš jos – dalyvių ar juos siunčiančios organizacijos atsakomybė.

Registracija vyksta iki kovo 29d. (imtinai) užpildžius anketą. Kilus klausimams rašykite agne.r@krc.lt arba tel. 864128345

Misija: jaunimo politikos kokybė“ tai Kūrybinės raiškos centro ir Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos inicijuotas projektas, kuris siekia gerinti Šiaulių rajono jaunimo politikos įgyvendinimą. Projekto metu didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimo skatinimui tarp jaunimo ir politikos atstovų Šiaulių rajone. Projekto metu lankomos Šiaulių rajono jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos bei institucijos, organizuojami susitikimai su Šiaulių rajono savivaldybės atstovais, konsultuojamasi su Lietuvoje pripažintais jaunimo politikos ekspertais, vykdomi seminarai bei mokymo kursai jauniems ir su jaunimu dirbantiems žmonėms. Projekte dalyvauja 15 jaunų žmonių iš Šiaulių rajono. Projektas finansuotas ES programos “Veiklus jaunimas” ir Šiaulių rajono savivaldybės.

Kūrybinės raiškos centro informacija

Scroll to top