Kūrybinės raiškos centras baigė įgyvendinti ilgalaikį projektą „Misija: jaunimo politikos kokybė“

Nuo 2012 metų gegužės mėnesio iki 2013 m. lapkričio mėn. Kūrybinės raiškos centras kartu su Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba įgyvendino projektą „Misija: jaunimo politikos kokybė“.Per visą projekto laikotarpį buvo aplankyta per  10 su jaunimu dirbančių organizacijų, į projekto veiklas įsitraukė  15 jaunų žmonių iš viso rajono, surengti 3 mokymų renginiai, 3 seminarai, surengtuose mokymuose dalyvavo per  50 su jaunimu dirbančių asmenų, įtraukta per 20 rajono institucijų, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir tarybos nariai, jaunimo reikalų koordinatorius. Konferencijoje Naisiuose sukviesta  101 jaunimo atstovų iš visų rajono kampelių. Sukurta per 7 video filmukus, reportažus. Projekto komandoje suburti jaunimo reikalų tarybos atstovai, Lietuvoje ir užsienyje pripažinti jaunimo politikos ekspertai, mokymų vadovai, prakinio darbo su jaunimu profesionalai. Projekto metu į lietuvių kalbą išverstas ir pristatytas leidinys „Tark savo žodį“, Šiaulių rajono taryboje patvirtintas Šiaulių rajono Jaunimo problemų sprendimo planas, parengta atviro darbo su jaunimu galimybių studija.

Projekto biudžetas per 46.000 Lt. Projektą finansavo Šiaulių rajono savivaldybė, ES programa „Veiklus jaunimas“. Projektą rėmė Šiaulių rajono švietimo centras, Šiaulių rajono kultūros centras, Naisių bendruomenė, Kūrybinės raiškos centras. Projekto partneriai – Telšių atviras jaunimo centras, Šaulių rajono jaunimo centras, Naisių jaunimo klubas, kitos rajono organizacijos. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir prie projekto sėkmės prisidėjusiems žmonėms. Kviečiame susipažinti su trumpa veiklos apžvalga ir apčiuopiamais projekto rezultatais. Projekto komanda „Misija: jaunimo politikos kokybė“ tai Kūrybinės raiškos centro ir Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos inicijuotas projektas, kuris siekia gerinti Šiaulių rajono jaunimo politikos įgyvendinimą. Projekto metu didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimo skatinimui tarp jaunimo ir politikos atstovų Šiaulių rajone. Projekto metu bus lankomos Šiaulių rajono jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos bei institucijos, organizuojami susitikimai su Šiaulių rajono savivaldybės atstovais, konsultuojamasi su Lietuvoje pripažintais jaunimo politikos ekspertais, vykdomi seminarai bei mokymo kursai jauniems ir su jaunimu dirbantiems žmonėms.

MJPK veiklos apžvalga
Šiaulių r. Jaunimo problemų sprendimo planas
Atviro darbo su jaunimu plėtros Šiaulių rajone galimybių studija
Leidinys „Tark savo žodį“

Į viršų