Kurtos idėjos, kaip Europos krepšinio čempionatas gali prisidėti prie geresnio kitų kultūrų supratimo

Spalio 21 – 24 dienomis Kuršėnuose susirinkę jaunimo organizacijų atstovai iš Graikijos, Lietuvos, Slovėnijos, Turkijos ir Vokietijos kūrė idėjas kaip Europos krepšinio čempionatas gali prisidėti prie jaunų žmonių tarpkultūrinio mokymosi. Dviejų jaunimo organizacijų – Kūrybinės raiškos centro ir Lentvario parko renesanso – organizuotame susitikime buvo suplanuoti keturi tarptautinių jaunimo mainų projektai, kurie turėtų vykti 2011 metais prieš Europos krepšinio čempionatą, jo metu bei po jo.

Pagrindinė susitikimo metu nagrinėta tema – kaip krepšinis ir Europos krepšinio čempionatas gali būti išnaudoti jaunų žmonių tarpkultūrinio suvokimo gerinimui. Projekto iniciatoriai nori, kad krepšinio čempionatas būtų suprantamas ne tik kaip sporto

varžybos, kuriose kovojama tik dėl pergalių, ar galimybė verslui uždirbti pinigų, bet ir kaip galimybė geriau pažinti kitų šalių kultūras.

Partneriai sutarė, kad krepšinis ir jo kultūra yra labai patraukli tema jauniems žmonėms, besidomintiems šiuo sportu. Nagrinėjant krepšinio kultūrą, istoriją, sirgalių tradicijas skirtingose šalyse galima geriau suvokti žmones iš kitų šalių, taip skatinant tarpusavio supratimą ir toleranciją. Susitikimo pabaigoje buvo sutarta dėl keturių jaunimo mainų projektų, kurie turėtų vykti Turkijoje, Slovėnijoje, Graikijoje bei Lietuvoje.

Planuojama, kad 2011 m. vasarą Turkijoje vyksiančių jaunimo mainų pagrindinė tema bus fanatizmas – kodėl jis egzistuoja ir kokias pasekmes jis gali sukelti. Vėliau vyksiančiuose jaunimo mainuose Slovėnijoje planuojama surengti krepšinio varžybas, kurių metu viena komanda mėtytų į krepšį Slovėnijoje, o kita – Italijoje (mainai vyktų mieste, kuris padalintas į dvi dalis – viena pusė yra Slovėnijoje, o kita Italijoje, o juos jungia bendra miesto aikštė). Graikai organizuos jaunimo mainus nedideliame miestelyje, kuriame kiekvienais metais vyksta krepšinio turnyras, tačiau niekada jame nežaidė žmonės iš užsienio, taip pat ir moterys. Kuršėnuose jaunimo mainai turėtų vykti Europos krepšinio čempionato metu. Juose Kūrybinės raiškos centras kvies dalyvauti tų šalių organizacijas, kurios kvalifikacines varžybas žais šiauliuose. Jaunimo mainų dalyviai surengs didelę šventę (sirgalių festivalį), kurio metu pristatys čempionate žaidžiančių šalių kultūras.

Projektą remia – Europos Sąjungos programa “Veiklus jaunimas”. Programa suteikia jauniems žmonėms neformalaus ugdymo(-si) galimybes bei finansines subsidijas jų inicijuotiems bei įgyvendinamiems projektams, skatina Europos šalių jaunimo bendradarbiavimą.

Jaunimo mainai – tai jaunų žmonių grupių iš skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai. Jauni žmonės, tiesiogiai susidūrę su kitų kultūrų atstovais ir kasdien bendraudami tarpusavyje, gali daug išmokti vieni iš kitų, o drauge nagrinėdami pasirinktą temą – aptarti savo kultūrų panašumus bei skirtumus.

Kūrybinės raiškos centras yra nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri susikūrė 1999 m. Kuršėnuose. Asociacija vienija aktyvius jaunus žmones ir su jaunimu dirbančius žmones, kurie ugdo tolerantiškus, besimokančius ir kritiškai mąstančius piliečius.

Į viršų