Kuršėniškis dalyvavo Europinėje jaunimo konferencijoje Kiolne

Kūrybinės raiškos centro atstovas Karolis Gudas sugrįžo iš Vokietijos, kur dalyvavo konferencijoje „Lygios galimybės ir socialinis vaikų/jaunimo dalyvavimas“.

„Pilietiškumas – tai raktas įgyvendinti demokratiją be išlygų. Jaunimas – tai viltis sukurti tokią ateitį, kokios mes siekiame“, – skambiais žodžiais kalbėjo Odile Quintin, švietimo ir kultūros Generalinė Direktorė Europos Komisijoje.

Balandžio 13 – 16 dienomis Kiolne vyko Europinė jaunimo konferencija apie lygias galimybes ir socialinį vaikų/jaunimo dalyvavimą, skirta Vokietijos pirmininkavimui Europos Sąjungoje paminėti. Konferencijoje dalyvavo per 170 jaunimo atstovų iš 34 šalių. Dalyviai – tai jaunimo reikalų ekspertai, tarptautinių organizacijų lyderiai, valdžios atstovai, dirbantys su jaunimo politika vietiniame, nacionaliniame ar tarptautiniame lygmenyse. Konferencijos tikslas – prisidėti prie Europos jaunimo pakto nuostatų įgyvendinimo paruošiant strateginį veiksmų planą. Tarp konferencijos dalyvių buvo ir Kūrybinės raiškos centro atstovas Karolis Gudas.

Europinėje konferencijoje jaunimas kartu su valdžios atstovais bandė įvertinti dabartinę situaciją, išryškinti problemines sritis, ieškoti efektyvesnių būdų lygioms galimybėms įgyvendinti bei diskutuoti apie Europos jaunimo tinklo kūrimo reikalingumą/nereikalingumą. Jaunimas taip pat keitėsi informacija apie įgyvendintus sėkmingus projektus lygių galimybių ir pilietiškumo temomis.

Dalyviai dirbo šešiose darbo grupėse:

  1. Jaunimo įtraukimas į visuomeninę veiklą per informacines priemones. Pasiūlymai: sukurti tarptautinę duomenų bazę, kurioje būtų talpinama informacija apie jaunimo veiklą, įgyvendintus/įgyvendinamus projektus, nevyriausybines organizacijas; finansuoti dalį projektų remiantis jaunimo grupių identifikavimo prioritetu; skirti papildomus etatus mokyklose jaunimo darbuotojams, kurie kuruotų jaunimo veiklą;
  2. Alternatyvi mokykla. Pasiūlymai: skirti didesnį dėmesį neformaliam ugdymui mokyklose ir už jos ribų; telkti dėmesį į problemines šeimas;
  3. Jaunimo įdarbinimas. Pasiūlymai: skatinti Europos Sąjungos komisiją aktyviai telkti dėmesį kovai su diskriminacija darbo rinkoje griežtinant teisinę bazę, tobulinant politiką; įkurti kooperacinę sistemą tarp privataus sektoriaus ir valdžios;
  4. Savanoriško darbo vaidmuo skatinant pilietiškumą. Pasiūlymai: aktyviai skelbti informaciją apie galimybę savanoriškai dirbti per Europos savanorių tarnybos programą; skatinti savanorių susitikimus su vietinėmis bendruomenėmis;
  5. Mąstyk globaliai, veik lokaliai. Pasiūlymai: skatinti struktūrinį dialogą tarp vietinių valdžių ir jaunimo atstovų stiprinant vietines jaunimo tarybas; sukurti bendruomenių interneto forumus, kur vietos politikai turėtų atsiskaityti už veiklą;
  6. Jaunimo vaidmuo politiniuose procesuose. Pasiūlymai: integruoti mokymą apie Europos Sąjungos reikalus, valdžios institucijų darbų specifiką, ekonominius/politinius procesus; suteikti erdvę jaunimui įtakoti politinius procesus sukuriant atitinkamą struktūrą Europos Sąjungoje.

Darbo grupes kuravo profesionalūs jaunimo darbuotojai. Darbas buvo organizuojamas per neformalaus ugdymo metodus bei diskusijas. Vokietijos Nacionalinė jaunimo agentūra prisiėmė koordinuoti veiksmų plano analizę bei įgyvendinimą per Europos Sąjungos ir Nacionalines valdžios institucijas.

Kuršėniškis Karolis Gudas Vokietijoje pristatė regioninės jaunimo konferencijos, kuri kovo pabaigoje vyko Magdeburge rezultatus. Į Kiolną Karolį delegavo Magdeburgo konferencijoje dalyvavusių 8 lietuvių grupė. O pirmasis konferencijos etapas vyko Kuršėnuose, kovo 24 dieną, kai vietos jaunimas kartu su politikais diskutavo apie lygias galimybes, tarpkultūrinį dialogą, Europos švietimą ir aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą.

Kūrybinės raiškos centro informacija

Scroll to top