KRC kūrė ateities planus

Kūrybinės raiškos centras savo strateginio planavimo susitikimą organizavo namelyje ant vandens.

Rugsėjo 28 – spalio 1 dienomis Zarasų apylinkėse esančiame namelyje ant vandens vyko Šiaulių rajono kūrybinės raiškos centro strateginio planavimo susitikimas, pavadintas „Ateities stovykla“. Tai kasmetinis organizacijos strateginis planavimo susitikimas, kurio metu jauni žmonės, organizacijos savanoriai, aptarė per metus vykdytą veiklą bei numatė ateities planus.

„Ateities stovykla“ surengta ne Šiaulių rajone, o Zarasų apylinkėse esančiame namelyje ant vandens, metaforiškai susitikimo dalyvių pavadintu „idėjų gimdykla“. Susitikime dalyvavo 17 jaunų žmonių, kurie jau yra vykdę jaunimo veiklos projektus ir tie, kurie turi planų, idėjų ir noro veikti kartu su KRC, bet neturi patirties jaunimo veiklos organizavime.

Strateginio planavimo susitikimas prasidėjo nuo organizacijos veiklos įvertinimo. Nuo praeitų metų rugpjūčio mėnesį vykusio strateginio planavimo susitikimo iki šio savaitgalio KRC įvykdė dvidešimt septynias įvairaus pobūdžio veiklas, kuriose dalyvavo daugiau nei trys šimtai jaunų žmonių iš Lietuvos ir 13 Europos valstybių. Susitikimo dalyviai įvertino įgyvendintų veiklų kokybę ir teikė rekomendacijas ateičiai. „Kūrybinės raiškos centras orientuojasi į kokybę, norime, jog jauni žmonės būtų patenkinti praleistu laiku mūsų vykdomose projektuose, susitikimuose, mokymuose, įgytų žinių, patirties“, kalbėjo organizacijos vadovė Roma Albrikienė.

Planuojant organizacijos ateities veiklas į pagalbą buvo pasitelktas „atviros erdvės“ metodas, kuris suteikia daug laisvės bei kūrybiškumo planavimo dalyviams. Planavimo rezultatas –  trylika naujai gimusių KRC veiklos idėjų, kurias organizacijos savanoriai planuoja įgyvendinti per artimiausius metus.

Tarp naujai suplanuotų organizacijos veiklų galima išskirti visiškai naują KRC veiklos sritį -novatoriškų jaunimo vasaros stovyklų organizavimą, bei bazės tokioms stovykloms šiaulių rajone įrengimą. Stovyklos būtų organizuojamos, pasitelkiant naujausius metodus, naudojant patyriminę metodiką bei atsisakant varžybų principo. Susitikimo metu gimė keturios naujos idėjos tarptautiniams jaunimo mainams, iš kurių trys būtų įgyvendinamos šiaulių rajone. Siekdama užtikrinti būsimų projektų kokybę, KRC nutarė organizuoti mokymus projektų koordinatoriams, kurie suteiktų įvairias jaunimo veiklas įgyvendinantiems žmonėms reikalingas žinias bei įgūdžius.

Po šio susitikimo Kūrybinės raiškos centras turėtų tapti dar labiau žinoma ir atviresne jaunimo organizacija Šiaulių rajone – greitu laiku turėtų pasirodyti informacinis leidinys apie KRC veiklą bei pradėti veikti organizacijos tinklapis Internete. Tikimasi, kad po šio susitikimo KRC ne tik sėkmingai vykdys ateities planus, bet ir savo veikla pritrauks vis daugiau jaunų žmonių.

Kūrybinės raiškos centras – jaunimo neformalaus ugdymo organizacija, ugdanti pilietiškai aktyvius, tolerantiškus, besimokančius, kritiškai mąstančius jaunus žmones. Dabar organizacijos branduolį sudaro apie 15-20 jaunimo veiklą pamėgusių jaunų žmonių, kurie į šią veiklą įtraukia vis daugiau savo bendraamžių. šiuo metu KRC vykdo keletą veiklų: rengia tarptautinių jaunimo mainų projektus, remia jaunimo iniciatyvas, organizuoja mokymus, rengia jaunimo grupes, kurios teikia psichologinę pagalbą bendraamžiams, koordinuoja Kuršėnų miesto bendruomenės tinklalapįwww.kursenai.lt, yra Europos Savanorių Tarnybos atstovas Kuršėnuose, rengia diskusijas pilietiniais klausimais (Civitas).

Agnė Navickaitė

Susitikimo dalyvių atsiliepimai

Darius, studentas

„Naudingas susitikimas buvo tuo, kad naujiems nariams buvo super paaiškinta, ką daro KRC, kaip daro, ir kodėl daro. Suteikė patirties mokant, diskutuojant, daug naujo sužinojau apie metodus, lyderiavimą, kurį tikiuos pritaikyti ateityje. Susipažinau su naujomis idėjomis, naujais žmonėmis. Susiplanavau savo veiklą KRC, kurią tikiuos įvykdyti 100%. Vienu žodžiu, gut.“

Tautvydas, moksleivis

„Strateginio planavimo organizacijos susitikimas buvo naudingas žmonėms pagerinti žinias apie šitą organizaciją, apie jos ateities tikslus ir siekius, o naujokams susipažinti su šios organizacijos veikla. Man šitas susitikimas davė tikrai daug patirties.“

Evaldas, studentas

„Nors mokslas ir laikas spaudžia, nepagailėjau kelių dienų „Ateities stovyklai“. Praeitų metų patirtis rodo, jog „Ateities stovyklos“ rezultatai – stulbinami. Nuo pernai metų organizacijos veikla pastebimai suaktyvėjo. Iš „Ateities stovyklos“, kaip ir pernai, grįžau kupinas naujų idėjų ir noro jas realizuoti. Čia susipažinau su naujais organizacijos nariais, pasisėmiau patirties iš senųjų, susipažinau su visomis įvykdytomis veiklomis. „Ateities stovykla“ – puiki proga išsprūsti iš visus metus supančios veiklos ir į organizaciją pažvelgti iš šono, įvertinti jos veiklą bei savo indėlį joje.“

Į viršų