KRC keičiasi. II dalis

Rugpjūčio 3-5 d. poilsiavietėje „Obuolių sala“ netoli Molėtų vyko Kūrybinės raiškos centro (KRC) antrasis projekto „KRC keičiasi“ susitikimas. Susitikimo metu buvo kuriama Kūrybinės raiškos centro viešųjų ryšių strategija, komunikavimo ir motyvavimo sistemos.

KRC nariai susirinko į šį susitikimą, nes mano kad iki šiol vykdytos veiklos viešųjų ryšių srityje nepakanka. Iki šiol apie KRC vykdomas veiklas nuolat informuojama plačioji visuomenė, Kuršėnų miesto bendruomenė. Įvairūs pilni įspūdžių straipsniai, kvietimai dalyvauti, pranešimai apie renginius skelbiami svetainėje www.kursenai.lt bei organizacijos svetainėje www.krc.lt. Kiekvienas panorėjęs gali dalyvauti vykdytų projektų pristatymuose ir diskusijose. O ir apie Kūrybinės raiškos centrą kartais straipsnelį parašo „Šiaulių krašto“ ar „Mūsų dienų“ žurnalistai. Yra buvę atvejų, kada KRC nariai ar veiklos buvo rodomos per nacionalinę ar regionines televizijas. KRC yra išsileidusi ir mielai dalija informacinius leidinukus apie organizaciją, kviečia prisijungti ir įgyvendinti veiklą kartu.

„Šiuolaikinis pasaulis yra perpildytas informacijos srautų, tad tikslingai pateikti informaciją norimai publikai neužtenka vien chaotiškų pastangų. Reikia detalaus, kryptingo plano, kad būtų visiems organizacijos nariams aišku, kas ką veikia ir kaip reikia veikti, kad organizacija būtų matoma, kad apie ją būtų pakankamai žinoma“, kalbėjo KRC vadovo pareigas greitai perimsiantis Vytenis Kviklys.

Netoli susirinkimo vietos, Europos geografiniame centre, trumpai apsilankę KRC nariai atidarė antrąjį projekto „KRC keičiasi“ susitikimą ir ilgai nelaukę pradėjo rengti viešųjų ryšių strategiją. Visų pirma dalyviai aiškinosi viešųjų ryšių sampratą ir jų reikalingumą organizacijai, vėliau kūrė KRC viešųjų ryšių strategijos tikslus, funkcijas.

„Besikeičiančiai organizacijai svarbu skirti dėmesį bendravimui su jai svarbiomis visuomenės grupėmis, žinoti jų poreikius, interesus, norus, mokėti reaguoti į nuolat besikeičiančią aplinką. Labai svarbu yra skleisti teisingą informaciją ir bendradarbiauti su svarbiomis institucijomis, fondais, žiniasklaida. Svarbu nepamiršti, jog bendravimas svarbus ne tik su išore, bet ir organizacijos viduje. Manau, KRC nariai glaudžiai bendrauja tarpusavyje, tačiau komunikacijos ir darbo gerinimui buvo sugalvota daugiau priemonių, kurios atitinka mūsų svajones ir poreikius“ –  teigė atsakinga už viešųjų ryšių įgyvendinimą KRC valdybos narė Agnė Navickaitė.

Kūrybinės raiškos centro nariai tikisi, kad pasirinktos viešųjų ryšių priemonės padės geriau komunikuoti su buvusiais, esamais ir būsimais veiklų dalyviais, jų tėvais, rėmėjais, institucijomis, kitomis jaunimo organizacijomis, partneriais iš užsienio ir Lietuvos, taip pat su žiniasklaida.

Susitikimo metu buvo kuriama ir KRC narių motyvacijos sistema. Išklausę KRC nario Edgaro Mankaus paruoštą informaciją apie sėkmę ir svajonių, tikslų įgyvendinimą, dalyviai kūrė savo svajones ir poreikius bei galvojo, kaip KRC terpėje įmanoma pasiekti savo asmeninių tikslų ir realizuoti svajones. Susitikimo organizatoriai yra įsitikinę, kad tik bent dalį savo poreikių organizacijoje patenkinantis narys gali būti motyvuotas veikti ir skatinti kitus.

Ne viskas susitikimo metu buvo iki galo buvo padaryta ir išpildyta, tačiau pagrindinis viešųjų ryšių strategijos pamatas buvo padėtas. Likusią dalį pabaigs atsakinga už viešuosius ryšius Agnė Navickaitė. KRC nariai spalio mėnesį turės ir trečiąjį projekto „KRC keičiasi“ susitikimą, kurio metu numatys ilgalaikius organizacijos veiklos prioritetus ir rengs konkrečius veiklos planus.

Kūrybinės raiškos centras – nevyriausybinė jaunimo organizacija, vienijanti aktyvius jaunus žmones ir su jaunimu dirbančius žmones, kurie ugdo aktyvius, tolerantiškus, besimokančius ir kritiškai mąstančius piliečius. Projektą „KRC keičiasi“ remia šiaulių rajono savivaldybės administracija.

Kūrybinės raiškos centro informacija

Į viršų