Kodėl jauni žmonės nedalyvauja jaunimo veikloje?

Filmukas, parengtas pagal tarpautinių mokymų dalyvių 2008 m. birželio mėnesį Vilniuje vykdytą jaunų žmonių apklausą. Ja siekta išsiaiškinti jaunų žmonių dalyvavimo jaunimo veikloje kliūtis.

Scroll to top