Jaunimo mainai Slovėnijoje „Re-Act“

Liepos 16-24 dienomis Kūrybinės raiškos centro atstovai dalyvavo tarptautiniuose jaunimo mainuose Slovėnijoje kartu su jaunimu iš Olandijos, Portugalijos, Lenkijos, Čekijos ir, žinoma, Slovėnijos, kurių metu buvo telkiamas dėmesys religijoms.

Kas numigęs, kas nelabai, su lagaminu vidury nakties išjudėjo į Rygos oro uostą. „Tiesiai – tiesiau, bet aplinkui – pigiau“, todėl nusprendėm į Koperio miestą vykti per Prahą, Veneciją ir Trieste.

Pirmą dieną daug dėmesio buvo skirta susipažinimui ir draugiškos atmosferos sukūrimui: žaidėme nemažai integracinių žaidimų, išsakėme savo viltis ir baimes, susijusias su projekto tikslų įgyvendinimu, o vakare laukė tautinis vakarėlis, kurio metu buvo pristatytas dalyvavusių šalių tradicinis maistas, bandyta paneigti ar patvirtinti stereotipus apie savo tautą, pavyzdžiui, „lenkai – labai uolūs katalikai, olandai – narkotikų vartotojai, lietuviai – bulvių valgytojai“.

Kitomis dienomis prasidėjo su religijomis susijusi veikla: religinių ritualų simuliacija, religinių objektų lankymas, viktorina orientuota į žinių apie kitų šalių religinių aplinkų patikrą, ekskursija į labai seną mažą gražią koplytėlę kalnuose, kurios viduje – įspūdingos freskos. Viena įdomiausių veiklų buvo vietinių gyventojų apklausa apie religijas. Išsiaiškinome, kad dauguma žmonių žino pagrindinių religijų pavadinimus, tačiau mažai nusimano apie jų ideologinį pagrindą. Daug žmonių nenorėtų, kad tikybos būtų mokoma mokykloje, likę sakė, kad reikia šviesti visapusiškai ir mokyti apie visas religijas, o ne vieną. Be to, beveik visi manė, kad žmonės tiki aukštesne jėga dėl ateities ar mirties baimės arba tiesiog dėl tokių šeimos tradicijų. Buvo įdomu kalbinti žmones, stebėti jų reakcijas ir išgirsti atsakymus. Vėliau vyko aptarimas ir straipsnių rašymas. Paskutinę dieną turėjom rimčiausią užduotį – vyko debatai religijos tema: „Ką geriau rinktis – vieną iš tradicinių religijų ar susikurti savo tikėjimą?“. Abi pusės labai aktyviai diskutavo, kol buvo prieita išvada, kad bet kuriam tikėjimui bendra yra meilė, gerumas, pagalba.

Per visą laiką nemažai ir pramogavom: plaukiojom baidarėmis, aplankėm vyno ir alaus daryklas, lakstėm po miestelį su užduotimis, buvom keliuose koncertuose, o per daugybę laisvo laiko irgi nenuobodžiavom: aktyviai veikė mainų paštas, „žudėm“ vieni kitus bučiniais. Vakarais laukdavo vis kitoks vakarėlis: vaikinai surengė nuostabų vakarą merginoms, merginos surengė kiek mažiau nuostabų vakarą vaikinams…

Buvo smagu ir naudinga. Ir liūdna sulaukti mainų pabaigos…

Benediktas Jonuška

Akimirkos:

Scroll to top