Jaunimo mainai Italijoje

Gruodžio 7 – 16 dienomis Italijos mieste Alboje vyko tarptautiniai jaunimo mainai „Walking on the ritual side“, kuriuose dalyvavo jauni žmonės iš penkių Europos šalių: Italijos, Lietuvos, Bosnijos ir Hercegovinos, Serbijos, Kroatijos.

Projekto tikslas buvo pažinti kitų šalių kultūrą, istoriją, žmones ir tradicijas, sulaužyti stereotipus ir išankstines nuostatas, bendraujant naudotis neverbalinėmis komunikavimo priemonėmis: gestais, kūno kalba, muzika, piešiniais.

Nuolatinis jaunimo darbas vyko jaunimo centre Alboje, į kurį pėstute žygiuodavom iš miesto centre įsikūrusio viešbučio. Nebūdavo nieko nuostabiau, kaip vakarais iš netoliese esančios Ferrero saldainių gamyklos sklindantis nepakartojamas šokolado kvapas, Albą paverčiantis dar ypatingesniu miestu.

Kiekviena projekto diena buvo skirtinga ir nepakartojama, atnešanti kažką naujo ir naudingo: nuo dalyvių susipažinimo ir užduočių Alboje iki organizacijų pristatymo, nuo diskusijų apie tradicijas ir religiją iki jų išreiškimo muzika, teatru ir piešiniais,  nuo paprasto pasakojimo apie šalį iki šokių, maisto ir gėrimų pristatymo tarpkultūrinio vakaro metu, nuo pokalbio apie save iki savo šalies jaunimo padėties pristatymo vakaro bendruomenei metu, nuo svajonių apie saulėtąją Italiją iki įspūdžių kupinos dienos Turine.

Pagrindinis projekto darbas vyko grupelėmis: vieni savo mintis išreikšdavo teatro, kiti dailės užsiėmimų metu. Projekto pabaigoje abiejų grupių darbas buvo sujungtas į vieną. Vienas iš geriausių užsiėmimų buvo muzikos popietė, kuri patiko visiems dalyviams. Ją vedė muzikos specialistas iš Turino, su savimi atsivežęs įvairių įvairiausių muzikos instrumentų iš visų pasaulio kraštų. Jais naudojantis reikėjo išgauti keturias stichijas: ugnį, vandenį, žemę ir orą. Ir tai dalyviams puikiai pavyko, visi garsai susiliejo į harmoniją.

Projektui svarbus buvo ir nacionalinių grupių bei vadovų darbas. Nuo jų priklausė projekto kokybiškumas ir profesionalumas. Lietuviai pasižymėjo punktualumu, išradingumu ir atsakingumu. Puikiais pristatymais ir pasirodymais, tarpkultūrinio vakaro programa ir daugeliu kitų dalykų lietuviai sudarė geros ir pagarbos vertos komandos įvaizdį. Svarbu ir tai, kad tam, jog nenuobodžiautumėme kiekvieną dieną vadovių iniciatyva turėjom asmenines ir komandines užduotis: kažkurį dalyvį iš užsienio šalies išmokyti lietuviško eilėraščio, geriausiai pasirodyti per pristatymą, sudaryti trumpą italų kalbos žodynėlį ir t.t. Smagu, kad jas beveik visas pavyko įvykdyti. O lietuviai nebūtų lietuviai, jei nemokėtų šauniai linksmintis. Vienas iš geriausių išrastų vadovių Linos Verseckaitės ir Alinos šimkevičiūtės pasilinksminimas buvo šokis skambant telefono žadintuvo melodijai.

Kad ir kaip bebūtų visiems dalyviams gaila ir apmaudu, dešimt dienų baigėsi ir nepavyko sustabdyti nei paskutinio laiko, nei akimirkų. Išvykom ankstų rytą (4 val.) po ilgų ir nuoširdžių atsisveikinimų, palydimi visų dalyvių. Du skrydžiai lėktuvu ir mes Lietuvoje, kur niūrioj dienų sumaišty įspūdžiai iš žavingos Italijos tampa mūsų saulėm.

Tarptautinių jaunimo mainų partneriai Lietuvoje buvo jaunimo organizacija Kūrybinės raiškos centras.

Gediminas Lesutis

Akimirkos:

Į viršų