Jauni žmonės kūrė tarpkultūrinį tiltą!

Kas yra tiltas? Kokios jo paskirtys? Kaip gali būti interpretuojamas tilto įvaizdis? Tai yra keletas iš daugelio klausimų, į kuriuos per 20 jaunų žmonių iš Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos bandė atsakyti, remdamiesi tarpkultūriniu kontekstu. Lietuvių grupę sudarė Sandra Navickaitė, Vaiva Kovieraitė, Arvydas Tamulis, Karolis Gudas, Raimonda Šakočiūtė, Eglė Kveinytė bei Benediktas Jonuška.

Tarptautiniai jaunimo mainai „Tiltai“ vyko liepos 16 – 25 dienomis Lenkijoje, nedideliame miestelyje Funka. Mainų metu jaunimas analizavo minėtų šalių kultūrų skirtumus bei panašumus, diskutavo apie kalbas, stereotipus ir jų įtaką bendravimui su užsienio šalių piliečiais.

Dalyviai pagrindinį dėmesį telkė trumpametražiui filmui kurti. Kūrimo procesas suteikė galimybių jauniems žmonėms realizuoti savo idėjas ir konstruktyviai apžvelgti diskusijų metu išsakytą nuomonių įvairovę, o jo rezultatas vizualiai iliustravo tarpkultūrinio dialogo subtilybes.

Viso projekto metu jaunimas taip pat „statė“ ir projekto simboliu tapusį tiltą, kurio sudėtinės dalys buvo kiek kitokios – tai užfiksuoti įspūdžiai ant medinių lentelių.

Pasiekti užsibrėžtus tikslus padėjo įvairūs užsiėmimai, diskusijos bei šalių nacionaliniai vakarai, kurių metu jaunimas reprezentavo savo šalies tradicijas, papročius bei maistą.

Kūrybinės raiškos centras – jaunimo neformalaus ugdymo organizacija, ugdanti pilietiškai aktyvius, tolerantiškus, besimokančius, kritiškai mąstančius jaunus žmones. Kūrybinės raiškos centras organizuoja tarptautinius jaunimo mainus Lietuvoje ir padeda įgyvendinti jaunimo mainus kitose Europos šalyse.

Kūrybinės raiškos centro informacija

Projekto dalyvių atsiliepimai:

Benediktas Jonuška, 15m., moksleivis

Man tai buvo pirmieji jaunimo mainai, kuriuose išbandžiau save tarptautinėje aplinkoje. Projekto dalyviai sukūrė itin draugišką ir malonią atmosferą, todėl vis dar gyvenu įspūdžiais, patirtais mainų metu. Įsimintiniausi buvo užsiėmimai vakare bei laisvalaikis.

Mainų metu įžvelgiau ir nemažai trūkumų, kurie daugiausiai siejosi su organizaciniais reikalais.  Mano nuomone, atskiri programos elementai nebuvo pakankamai suderinti, kadangi ne visada jautėsi sąsajos tarp projekto tikslų ir užsiėmimų. Esu įsitikinęs, jog pasiekti esamus projekto rezultatus buvo galima gerokai per trumpesnį laiką, nes buvo skirta per daug laisvo laiko, o užsiėmimai neretai buvo organizuojami eksprontu. Pastebėjau, jog projekto koordinatoriai taip pat kartais priimdavo nekorektiškus sprendimus dalyvių atžvilgiu, kas sąlygojo tam tikrų barjerų atsiradimą.

Kalbant apskritai, projektą įvertinčiau pozityviai, kadangi praleistas laikas buvo itin naudingas asmeniniam tobulėjimui bei suvokimui apie tarpkultūrinį dialogą. Puikumėlis!

Vaiva Kovieraitė, 21m., studentė

Mainai buvo geri. Sutikau daug linksmų ir įdomių žmonių. Buvo faina!

Akimirkas iš jaunimo mainų galite rasti skyrelyje „Akimirkos“ .

Į viršų