Įvyko tarptautiniai jaunimo mainai “Back to the Future: European Citizenship through History”

Rugpjūčio 1-8 dienomis Kuršėnuose vyko tarptautiniai jaunimo mainai „Back to the Future: European Citizenship through History“. Mainuose dalyvavo jaunimas iš 6 skirtingų Europos šalių: Portugalijos, Lenkijos, Vokietijos, Rumunijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Pagrindinė tarptautinių mainų tema – kaip bėgant amžiams keitėsi pilietybės Europos žemyne suvokimas, santykis tarp piliečių ir valstybės bei kokias teises, laisves ir pareigas įgavome kartu su moderniąja Europos Sąjunga.

Pirmosiomis dienomis dalyviai žaidė susipažinimo žaidimus, taip pat diskutavo apie lūžinius taškus Europos istorijoje: Graikijos demokratiją, Romos respubliką, Renesanso, Apšvietos amžius, XIX a. Moderniųjų valstybių kūrimąsi ir modernios pilietybės kartu su Europos Sąjunga atsiradimą. Visų pirma, nacionalinės dalyvių grupės pristatė trumpus vaidinimus, paruoštus prieš mainų pradžią. Dalyvių pristatymai išprovokavo diskusijas apie bažnyčios ir valstybės, piliečių ir valstybės santykius, dalyviai pasidalino save šalies patirtimi bei kultūros ypatumais diskutuotinomis temomis. Vėliau, pasiskirstę į tarptautines grupeles, diskutavo apie tam tikrą laikmetį, ruošė plakatus su pagrindinėmis idėjomis, atspindinčiomis to laikmečio dvasią. Dalyviai taip pat diskutavo apie šešias pagrindines Europos Sąjungos vertybes: laisvę, lygybę, žmogaus orumą, teisės viršenybę, žmogaus teises ir demokratiją. diskutuota, kokiu laikmečiu šios vertybės atsirado, kodėl Europos Sąjungoje jos yra prioritetinės, kaip užtikrinamas šių vertybių palaikymas bei kokią naudą mes, kaip Europos Sąjungos piliečiai, gauname kartu su šiais pagrindiniais Europos Sąjungos principais.

Mainams įsibėgėjus dalyviai vienai dienai vyko į Vilnių. Ten, visų pirma, apsilankė Europos Parlamento informacijos biure, kur dalyviai klausėsi paskaitos apie Europos Sąjungos sprendimų priėmimo ciklą bei kaip kiekvienas aktyvus pilietis gali prisidėti prie šio proceso. Paskaita privertė kiekvieną susimąstyti apie tai, kad dažnai neįsitraukiame į politinius procesus vien dėl to, kad per mažai žinome, kaip ir ką daryti, jog būtume išgirsti. Po pietų dalyviai, pasiskirstę į komandas, žaidė miesto žaidimą: tam, kad susipažintų su Vilniumi, turėjo sekti užduotis ir rasti konkrečias vietas ar objektus. Nepaisant karščio bei nuovargio, dienos pabaigoje dalyviai liko sužavėti nepaprastai įdomiais Lietuvos sostinės kampeliais, dalijosi įspūdžiais bei planais kada nors dar aplankyti Lietuvą.

Kelionės į Vilnių metu dalyviai turėjo apklausti vietinius gyventojus ir sužinoti jų nuomonę apie Europos Sąjungą, pilietiškumą, gyventojų aktyvumą.  Interviu su praeiviais atskleidė, kad žmonės dažnai neįsitraukia į aktyvią pilietinę veiklą nes nežino savo galimybių ar jaučią Europos Sąjungą esant “per toli” nuo jų. Taigi grįžę atgal į Kuršėnus šią informaciją dalyviai turėjo panaudoti atliekdami dar vieną užduotį – jie turėjo sukurti socialinę reklamą, siekiančią spręsti minėtas problemas. Socialinės reklamos buvo pristatomos Kuršėnų jaunimo centre,  kuriame į susitikimą su tarptautiniais dalyviais atėjo ir pats Kuršėnų jaunimas, kuris taip pat gavo progą susipažinti bei pabendrauti su skirtingų šalių ir kultūrų jaunimu.

Galiausiai, paskutinėmis mainų dienomis dalyviai improvizavo „Europos Sąjungos ateities“ tema. Dvi didelės komandos kūrė Europos Sąjungos ateities geriausius bei blogiausius įmanomus scenarijus, diskutavo apie tai, ko galime sulaukti ateityje, kuris scenarijus paskatintų piliečius aktyviau įsitraukti ne tik į savo valstybės, tačiau ir į Europos Sąjungos gerovės kūrimą. Pabaigoje dalyviai žaidimų forma aptarė visas vykusias veiklas, pasidalijo savo nuomone apie mainus, jausmais bei patirtimi. Dalyviai gavo užduotį pasirinkti po vieną daiktą, simbolizuojantį įvykusius mainus bei pasakyti, kaip pasirinktas daiktas susijęs su visos savaitės patirtimi. Pasirinkimų buvo įvairių: nuo akmenų ir telefonų, iki batų, monetų ir gėlių.

„Back to the Future: European Citizenship through History“ jaunimo mainai, visą savaitę vykę ramioje, gamtos apsuptoje aplinkoje Kuršėnuose, ne tik lietuvių, bet ir užsienio dalyviams paliko neišdildomą įspūdį apie Lietuvą. Tai mainai, kurie privertė susimąstyti, kaip kito žmonijos istorija, kiek daug galimybių turime dabar ir kaip tinkamai turėtume pasinaudoti šiomis moderniomis piliečių teisėmis, siekdami  sukurti gražesnę ateitį visiems.

Į viršų