Įvyko jaunimo mainai Gruzijoje!

Šių metų balandžio 30d. – gegužės 8d. grupelė entuziastingų ir veiklių kuršėniškių vyko į karštąją Gruziją, Bakuriani kalnų kaimelį, kuriame vyko tarptautiniai jaunimo mainai „A World Equal To Everybody“. Mainų programoje dalyvavo po penkis atstovus is Latvijos, Armėnijos, Gruzijos ir Lietuvos.

Šiame projekte buvo vertinga dalyvauti, nes įgijome kiekvienas labai naudingos tarpkultūrinės patirties ir žinoma labai daug žinių kalbant apie moterų ir vyrų lygybę šeimos ūkyje.

Tai jau pajutome nuo pirmosios dienos, kurios metu buvo pristatomi projekto tikslai bei buvo formuojama grupė, kuri galėtų nesivaržydama reikšti skirtingas mintis tarp ne tik nepažįstamų, bet ir skirtingų kultūros žmonių. Netikėta ir labai įdomų buvo ,,Toast Master’s Evening”, kurio metu teko visiems kalbėti projekto tema, tai gal dar nieko baisaus ir nebūtų buvę, tačiau buvo pats didžiausias iššūkis beveik visiems, nes reikėjo atsistoti prieš visus ir pasiruošta tema kalbėti anglų kalba 2-3minutes. Be to, pamiršau dar paminėti, kad visi projekto dalyviai turėjo prieš atvykdami atlikti namų darbus savo šalyje (surasti informacijos apie savo šalyje esančią vyrų ir moterų lygybę šeimos buityje). Dar viena diena buvo skirta paskaitai su psichologais, kurie pristatė gana įdomią ir negirdėtą informaciją apie mūsų projekto temą. O ir praktinė užduotis – pavaizduoti  mūsų stereotipus, kaip mes juos įsivaizduojame ir kokią jie daro įtaką mūsų gyvenimui. Tai buvo naudinga, nes paskatino susimąstyti apie tai rimčiau. Pravarti buvo ir kita užduotis, kai reikėjo suvaidinti situacijas – šeimoje iškilusių problemų sprendimo būdus. Visa įgyta ir sužinota projekto metu informacija būtų taip ir pasimiršusi, tačiau dienos aptarimai ir rekomendacijos tai įtvirtino ilgam.

Svarbų vaidmenį projekto metu atliko ir tarpkultūrinis mokymasis. Buvo įdomu bendrauti vieniems su kitais, nes vyravo amžiaus skirtumas (18-27m.). O pati esmė buvo, kai vieni kitus supažindinom su savo šalies  unikalia kultūra, tradicijomis. Tai įvykdyti padėjo tarpkultūriniai vakarai, kurių metų kiekviena šalis pristatė savo šalį pateikčių pagalba, taipogi vis mokė savo tradicinių šokių, pristatė savotiškas išskirtinas tradicijas bei vaišinosi savo išskirtiniais ir vieninteliais užkandžiais bei vykdė linksmiausią dalį, vieni kitus mokė savo šalies  kalbos.

Ypatingai daug sužinojom apie Gruziją, jos praeitį, ekonominę padėtį, teko labiausiai pajusti jos savotiško maisto skonį ir pastebėti vietinių žmonių gyvenimo ypatumus. šiuo projekto dėka praplėtėm savo kultūrinį akiratį.

Šį projektą labiausiai įprasmino paskutiniosios dienos. Jų metu darėm projekto išliekamosios vertės rankdarbius, kurie atspindėjo projekto pagrindinę temą. Tai pat tai siejosi su tarpkultūriniu mokymusi ir su atrastais naujais draugais iš kitų šalių, kurie yra tikrai labai įdomios ir išskirtinos asmenybės. Kiekvienas darė vis išskirtinį rankdarbį, kaip kad ir yra kiekvienas žmogus. Po šios tikrai rimtos užduoties buvo kita, bet dar svarbesnė, nes teko labai gerai apgalvoti, kaip Gruzijos sostinėje Tbilisyje galėtume pristatyti šį vertingą projektą. Visi vienbalsiai nutarėm, kad reikia susieti su ,,Flashmob” akcija.

Tad nuo to ir pradėjo formuotis visa mūsų pristatymo idėja. Kaip be būtų buvę suplanuota visada atsiras kliūčių, tačiau mes įrodėme, kad ir pačiu sunkiausiu metu galėjome atrasti jėgų ir galimybių įvykdyti ,,Flashmob” akciją, net ir naktį prie parlamento rūmų ir dar kitose keturiose vietose, kuriose sulaukėm būtent tokios žmonių reakcijos kaip ir norėjom. Smagiausia buvo, kai savo projekto pristatymą rodėm prie kavinės, kurioje vyko vestuvių šventė.

Projektas „A world equal to everybody“ buvo inicijuotas Kūrybinės raiškos centro narių V. Zaurakaitės, A. Terminaitės ir buvusios savanorės Lietuvoje N. Zhvania. šiuos jaunimo mainus finansavo Europos Sąjungos programa „Veiklus jaunimas“.

Šio projekto dėka išmokom ir sužinojom daug naudingų ir vertingų dalykų, kurie gal ne iškarto bus pastebėti mūsų mąstysenoje, nes juk kartojimas – mokslų motina. Vien tai, kad šis projektas paliko kiekvieno  širdyje po gana giliai įspaustą pėdsaką jau yra didelis pliusas.

Monika Paškevičiūtė

Scroll to top