Iš KRC veiklų sėmėsi patirties Biržų jaunimas

Jaunimo Tarptautinio Bendradarbiavimo Agentūra kartu su Biržų jaunimo reikalų koordinatore suorganizavo galimybę jauniems žmonėms nuvykti į skirtingas nevyriausybines jaunimo organizacijas ir dalyvaujant ar stebint veiklas pasisemti žinių. Kūrybinės Raiškos Centras  (KRC) su malonumu sutiko priimti jaunuolius, bei parodyti, kiek įmanomą įvairesnes užimtumo ir saviraiškos galimybes.

Lapkričio  23-25 dienomis Kūrybinės Raiškos Centro įvairias veiklas stebėjo ir patirties sėmėsi 4 jauni stažuotojai iš Biržų.

Tam, kad nepatyręs jaunimas galėtų sužinoti, pamatyti ir patirti kuo daugiau, jiems buvo paruošta labai intensyvi savaitgalio programa.

Vos atvykus stažuotojams į Kuršėnus, juos pasitiko pirmasis KRC savanoris, vokietis, Robin May. Vaikinas pristatinėjo Europos Savanorių Tarnybą apskritai ir save, kaip realų šio projekto pavyzdį. Vokietis Robinas rodė savo sukurtas skaidres apie savo atsakomybes ir veiklas Kūrybinės Raiškos Centre.

Po pasakojimo apie EST, stažuotojai buvo įtraukti į vieną pagrindinių savaitgalio veiklų – Jaunųjų žurnalistų mokymus. Biržų jaunimas turėjo galimybę tapti, nors ir nevisiškai pilnaverčiais, bet grupės nariais. šių mokymų metu stebėjo, kaip formuojama grupė, kaip dalyviai bendrauja ir bendradarbiauja skirtingų užduočių metu. Beje stažuotojų buvo klausiama – su kokiais lūkesčiais jie atvyko, tam kad būtų galima geriau išsiaiškinti situaciją ir pritaikyti reikiamas veiklas.

Tiek ir mokymų dalyviai, tiek ir stažuotojai neteko amo ir ilgam liko sužavėti išklausę lietuvių kalbos etikos, bei kalbos vartosenos pamokėlę.

Stažuotojų ketvertas buvo įtrauktas ir į ką tik paremto projekto veiksmų planavimą. Per geros pusantros valandos 5 jaunimo lyderiai siūlė idėjas, planavo ir skirstėsi atsakomybėmis. Projektas, kurio metu turi būti sukurtas ir išleistas leidinys apie savanorystę įgavo savo visiškai aiškų pavidalą. KRC nariai diskutuodami, vienas kitą palaikydami ir pridėdami savo idėjas ir žinias nusprendė iki kada suformuoti dalyvių grupę, kas jai vadovaus, renkamos medžiagos pobūdį būsimo leidinio galimą formą. bei jo išleidimo datą. Stažuotojai, stebėję visą planavimo procesą, liko sužavėti KRC narių susikalbėjimu, viens kito palaikymu ir per tokį trumpą laiką nuveikto darbo rezultatais.

Vienas iš savaitgalio veiklų, kurias pamatė stažuotojai – savanorio Robin May 2 mėnesių veiklos ir jo būklės (savijautos) aptarimas ir įvertinimas. Tai mažiau aktyvi dalis, bet labai svarbi savanoriui. Biržų jaunimas pamatė ir išgirdo apie savanorio nuveiktas užduotis, bet ir išgirdo jų vertinimą.

Buvo kalbama tiek apie savanoriui kylančias problemas,tiek apie džiugus, naujus išmokimus, tiek ir apie buitį ar laisvalaikį. Nepagražintai, ketveriukė išklausė savanorio pastebėjimus tiek priimančiai organizacijai, tiek KRC jam.

Trumpa, bet informatyvi dalis, stažuotojų laukė iš KRC atstovės, kuri neseniai lankėsi Graikijoje Salto organizuojamuose mokymuose su EUROMED šalimis. Jaunimėlis buvo supažindintas su pamėgtais jaunimo organizacijose ar veiklose žodžių trumpiniais, tokiais, kaip – JNU, JTBA, EST, MEDA ir t.t  Kūrybinio Raiškos Centro narė pristatė būsimo tarptautinio EST tinklo idėją ir galimus  bendradarbiavimo projektus.

Tam, kad stažuotojų laikas nenueitų veltui, jų savaitgalio koordinatorė-Alina Šimkevičiūtė ėmėsi biržiečių ateities veiklos planavimo. Kartu pasiaiškinę jaunimo situaciją Biržuose, jaunimėlis, koordinatorei padedant susiplanavo ir pasiskirstė atsakomybėmis už savo vietinės veiklos planus. ši – labiausiai patikusi ir palikusi įspūdį dalis, suteikė galimybę stažuotojams jau savarankiškai pradėti išmoktą veiklą savo mieste.

Stažuotės pabaigoje Biržų jaunimas kartu su jų koordinatore aptarė išmokimus, įsivertino įgytas žinias, numatė atsakomybes už tolimesnę veiklą jų mieste.

Alina Šimkevičiūtė

Akimirkos:

Į viršų