FLARE – jaunimas prieš organizuotą nusikalstamumą

Kūrybinės raiškos centro atstovai Lina Verseckaitė, Darius Simavičius ir Donatas Šidagis grįžo iš Vokietijos, kur pradėjo tarptautinio nevyriausybinių jaunimo organizacijų tinklo kūrimą, kurio tikslas – kova prieš organizuotą nusikalstamumą.

FLARE (Freedom, legality and rights in Europe – Laisvė, teisėtumas ir teisės Europoje) – tai ilgalaikė programa, kuri sutrauks daugiau nei du šimtus dalyvių iš visos Europos ir susidės iš keturių etapų.

Projekto tikslas sukurti tarptautinį jaunimo organizacijų tinklą, kuris kovotų prieš organizuotą nusikalstamumą panaudojant įvairias priemones, pvz. kampanijų, konferencijų, susitikimų rengimas, žurnalistinių tyrimų publikavimas, įvairūs teatro pasirodymai ir t.t.

Susitikimas Berlyne lapkričio 7-10 dienomis buvo pirmasis žingsnis, kurio metu dalyviai bandė geriau vienas kitą pažinti, diskutavo apie organizuoto nusikalstamumo padėtį savo šalyse, darė išvadas ir planavo galimus ateities veiksmus. Diskusijų metu išsiaiškinta, kad šiuolaikinės nusikalstamo pasaulio grupuotės, vykdydamos savo veiklą, įtakoja ne tik vietinę, bet ir tarptautinę bendruomenę.

Laisvu laiku susitikimo dalyviai aplanke įžymias Berlyno vietas, taip pat buvo surengtas tarpkultūrinis vakaras, kurio metu buvo galima paragauti įvairių šalių nacionalinių gėrimų bei patiekalų.

Antrasis FLARE susitikimas įvyks sausio 17-20 dienos Krokuvoje (Lenkijoje), kurio metu dalyviai daug dėmesio skirs diskusijoms apie žmogaus teises, prekybą žmonėmis bei korupciją ir pinigų plovimą.


Kūrybinės raiškos centro delegacija

Kūrybinės raiškos centro informacija

Į viršų