Edgaro Mankaus įspūdžiai iš mokymų apie „Jaunimo pasą“ (Youth pass)

Liepos 21 dieną pasibaigė tarptautiniai mokymų kursai apie jaunimo pasą- „Youth pass“.

Liepos 16-21 dienomis Plymouth, Jungtinėje Karalystėje 15 šalių atstovai generavo jaunimo paso įgyvendinimo idėją. Tarp jų buvo ir du lietuviai, Kūrybinės Raiškos Centro narys Edgaras Mankus ir Asta Borusevičiūtė.

Mokymuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas jaunimo paso koncepcijai, jos įgyvendinimui jaunimo veikloje, bei neformalaus mokymosi metu įgytoms kompetencijoms. Mokymų dalyviai pirmąkart vieni kitus pamatę Londono šurmulyje, patraukė į penkių valandų kelionę, istorinės Didžiosios Britanijos vietos – Plymouth miesto link. Apsistoję apartamentuose ir išbandę tradicinę britų virtuvę, dalyviai nuskubėjo į oficialią mokymų atidarymo ceremoniją. Išklausę sveikinamųjų kalbų, susipažinę su mokymų vadovais ir pabendravę su ES programos „Veiklus Jaunimas“ Didžiosios Britanijos nacionaline agentūra, dalyviai išsiskirstė kauptis pirmajai mokymų dienai.

Grupės formavimui, organizacijų pristatymui ir techninių dalykų apie jaunimo pasą pažinimui buvo skirta visa pirmoji diena.

Antrąją dieną dalyviai diskutavo neformalaus mokymosi tema. Svarstė neformalaus ugdymo svarbumo klausimą, atliko praktines užduotis, patys mokė vieni kitus neformalaus ugdymo principų.

Trečioji diena buvo skirta pažinti Didžiosios Britanijos realijas. Svečiai iš nacionalinės britų jaunimo agentūros ir vietinės jaunimo organizacijos perteikė savo patirtį jaunimo apdovanojimų ir neformalaus mokymosi sertifikavimo klausimais. Trečios dienos vakarą dalyviai išvyko į Cornwill miestelį. Susipažino su vietine organizacija, bendravo su organizacijoje dirbančiais EVS savanoriais ir dalinosi jaunimo paso svarbos idėjomis.

Ketvirtoji diena – mokymų įvertinimo ir neatsakytų klausimų metas. Sukūrę asmenines gaires įgyvendinant jaunimo pasą nacionalinėje jaunimo veikloje, kūrybiškai pažvelgę į jaunimo paso pateikimą jauniems žmonėms, bei pasidalinę šiltomis mintimis apie prabėgusią savaitę, dalyviai pradėjo ruoštis atsisveikinimo vakarėliui su nacionaliniu prieskoniu.

Po pilnos įspūdžių ir žinių savaitės, kupini entuziazmo ir suplanuotų veiklų dalyviai palinkėjo vieni kitiems gero vėjo. Lietuvos grupė ypatingai dėkoja JTBA už paramą ir palaikymą.

Jaunimo pasas, tai- tai Europos strategija neformaliam mokymuisi įvertinti. Jaunimo pasas- sudedamoji „Youth in action“ įgyvedndinimo dalis. Jaunimo pasas skirtas pamatuoti ir vertinti gautas žinias neformalaus mokymosi metu. Pagrindiniai jaunimo paso principai:

  • Įvertinti asmeninę neformalaus ugdymo suteiktą naudą.
  • Jaunimo veiklos pripažinimas socialiniame kontekste.
  • Jaunų žmonių įdarbinimo mastas.
  • Tai daugiau nei kremas ant viršaus..:)

Edgaras Mankus,
Kūrybinės Raiškos Centras

Į viršų