Dalyvauti ar ne?! Štai kur klausimas

Sausio 21-31 dienomis Tytuvėnuose susirinkę jauni žmonės iš šešių Europos šalių svarstė – „PARTYcipate or NOT” (Dalyvauti ar ne). šiaulių rajono kūrybinės raiškos centro organizuotuose jaunimo mainuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas savivaldai, savivaldos kultūroms ir aktyviam jaunų žmonių dalyvavimui visuomenės gyvenime.

Susipažinę tarpusavyje dalyviai patraukė į už 3 kilometrų nutolusį Tytuvėnų miestelį,  kuriame bendravo su vietiniais gyventojais, siekė išsiaiškinti jų požiūrį į dalyvavimą savivaldoje, bandė susipažinti su vietos savivaldos institucijomis. Šiai užduočiai atlikti koją pakišo ne kalbos barjeras, o žmonių nežinojimas apie savivaldos reikalus. Anot jaunimo mainų dalyvių „net seniūnijos darbuotoja atsakė, jog yra už savivaldą neatsakinga“. Kiek lengviau sekėsi kitos užduotys • dalyviai sužinojo vienuolyno laiptų istoriją, miestelio gyventojams padainavo dainas 5 kalbomis, bendravo su mokyklos moksleiviais.

Apie savo pasirinktų savivaldų kultūrą, mainuose dalyvaujančios grupės atliko pristatymus. Grupė išLietuvos pristatinėjo moksleivių savivaldą, Vokietijos • federalizmo principus, Graikijos • žmonių dalyvavimo rinkimuose peripetijas,  Vengrijos • savivaldos biurokratijos ypatumus, Austrijos • politinio jaunų žmonių švietimo principus, o Šiaurės Airijos – į tris grupes (protestantų, katalikų ir kosmopolitų) pasidalijusios visuomenės aktualijas. Šią visą informaciją bei kitą savo dalyvavimo visuomenės gyvenime patirtį jauni žmonės aptarė specialiai tą dieną atsidariusioje pasaulio savivaldos kavinėje. Buvo diskutuojama apie dalyvavimo/nedalyvavimo priežastis, savivaldos trūkumus ir privalumus, vieno savivaldos modelio pritaikymą visoms ES valstybėms bei kiekvieno iš mūsų galimybes įtakoti savivaldą.

Jaunimo mainų dalyviams susigyvenus ir apsipratus su aplinka, atėjo išbandymų užduoties metas. Pusė dienos buvo skirta idealios savivaldos tarptautinėje grupėje kūrimui. Buvo sutarta į sprendimų priėmimą įtraukti visus grupės narius, tariantis bendrame rate ir mažose grupelėse (G.C. • Groups and Circles), o galutinį sprendimą priimant ¾ balsų dauguma. Teorinį modelį grupė greitai išbandė praktiškai. Norėdami įrodyti, kad savivalda veikia gerai, G.C. grupės nariai turėjo suorganizuoti susitikimą su vietos gyventojais Šiluvos miestelyje (nutolusiame per 11 kilometrų nuo gyvenamosios vietos) ir 24 valandas visiškai savimi pasirūpinti (organizuotis maitinimą, transportą ir pan.). G.C. užduotį padėjo įgyvendinti centrinė institucija, fondas ir verslininkas. Išbandymų užduotis buvo verta savo vardo, nes nebuvo taip lengva sukurtą savivaldos modelį pritaikyti praktiškai, o ypač greitai priiminėjant sprendimus. Daugelio jaunimo mainų dalyvių nuomone, išbandymų užduotis padarė didžiausią įtaką jų asmeniniam tobulėjimui.

Po išbandymų užduoties atsigavę Vilniuje savo sukaupta patirtimi jaunimo mainų dalyviai pasidalijo su kandidatais į Šiaulių rajono savivaldybės tarybą. Kartu su piliečių santalka ir pilietinės visuomenės institutu, padedant VU TSPMI dėstytojai Ainei Ramonaitei, tarptautinė jaunimo grupė organizavo debatus apie žmonių dalyvavimą savivaldos reikaluose. Debatuose dalyvavo 7  iš 8 rinkimuose kandidatuojančių partijų bei vietos bendruomenės atstovai. Debatų pradžioje mainų dalyviai aštriais klausimais užvertė kandidatus, o jauniems žmonėms pristačius savo pasiektus rezultatus, klausinėjo kandidatai. Mainų dalyviai nesitikėjo tokios aštrios diskusijos tarp vietos politikų.

„Dalyvavimo“ tema vyravo ir vakarais, nes vyko „PARTYcipation“ vakarėliai, kuriuos organizavo grupės iš skirtingų šalių. Dalyvauti vakarėlyje ar ne?! Į šį klausimą atsakymų įvairovė buvo kur kas mažesnė.

Jaunimo mainų pagrindinis rėmėjas – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, jaunimo mainus rėmė – Konrado Adenauerio fondas.

Akimirkas iš jaunimo mainų galite rasti skyriuje „Akimirkos“.

Agnė Navickaitė
Vytenis Kviklys

Į viršų