Chronologija: debatai tarp Lino Andrulio ir Rimos Baškienės

„Šiaulių krašto“ spalio 20 d. užsakytame straipsnyje Linas Andrulis pateikė gandus, kurie šmeižė debatų tarp Lino Andrulio ir Rimos Baškienės organizatorius. Šiame straipsnyje pateikiame faktus apie debatų organizavimą, bendravimą su kandidatais.

Susipažinkite su priešrinkiminių debatų tarp kandidatų į Seimą Lino Andrulio ir Rimos Baškienės organizavimo chronologija.

Spalio 15d., pirmadienis

17val. KRC bendru e. laišku Linui Andruliui ir Rimai Baškienei išsiunčia preliminarų kvietimą į debatus, siūlydamas galimas laiko alternatyvas debatams.
18val. Linas Andrulis atsako e. laišku „Aš už“ ir nurodo jam tinkantį laiką.
18.30val. Rima Baškienė atsako e. laišku „Mielai sutinku atvykti“ ir nurodo jai tinkantį laiką.

Spalio 16 d., antradienis

09val. KRC skambina Lauryno Ivinskio gimnazijos administracijai prašydami suteikti patalpas debatų organizavimui. Gaunamas teigiamas atsakymas.
10val. KRC bendru e. laišku Linui Andruliui ir Rimai Baškienei išsiunčia laišką, kuriame padėkoja už sutikimą dalyvauti debatuose, nurodo debatų vietą ir laiką, moderatorių, renginio viešinimo būdus.
10val. Sukuriamas debatų renginį reklamuojantis „įvykis“ feisbuke. Pradedamas renginio viešinimas.
12.20val. Debatų moderatorius bendru e. laišku paprašo abiejų kandidatų atsiųsti jų rinkimines nuostatas, tam, kad galėtų pasiūlyti debatų temas.
12.30val. KRC bendru e. laišku Linui Andruliui ir Rimai Baškienei išsiunčia preliminarią debatų plakato versiją, norėdami atsiklausti jų nuomonės, ar toks plakatas yra priimtinas.
13.30val. Linas Andrulis atsako e. laišku ir pasiūlo pakeitimus plakatams.
14.30val. KRC pakoreguoja debatų plakatą pagal Lino Andrulio pasiūlymus ir išsiunčia jį e. laišku abiems kandidatams.
14.30val. Rima Baškienė atsako e. laišku, kad jai plakatas yra priimtinas.
16.10val. Linas Andrulis atsako e. laišku, kad jam plakatas yra priimtinas.
17val. Debatų skelbimai spausdinami, kopijuojami, platinami Kuršėnuose. Taip pat siuntinėjami kvietimai į renginį e.paštu.

Spalio 17 d., trečiadienis

16.30val. KRC bendru e. laišku Linui Andruliui ir Rimai Baškienei išsiunčia laišką, kuriame nurodo debatų temų sąrašą ir tvarką. Debatų temos paskelbiamos viešai www.kursenai.lt ir feisbuke.

Spalio 18-19, ketvirtadienis arba penktadienis

Nežinomas laikas: Linas Andrulis parengia užsakomąjį straipsnį šeštadienio „Šiaulių krašto“ 2-ajam puslapiui. Kaip vėliau paaiškėja, iš šio straipsnio aišku, kad vėliausiai penktadienį (o gal ir anksčiau) Linas Andrulis jau buvo priėmęs sprendimą nedalyvauti debatuose.

Spalio 19d., penktadienis

Nuo vidurdienio vienu metu debatus reklamuojančio feisbuko „įvykio“ puslapyje, Lino Andrulio šalininkai, kurių dalis ką tik susikūrė savo profilius feisbuke, pradeda skleisti gandus apie neva šališką debatų organizavimą. Gandus skleidžia šiais feisbuko vardais pasivadinę žmonės: Ieva Liorentaitė, Inga Jonuškienė, Saulius Galvelis, Viktoras Baltutis, Kamilė Vijūnaitė, Rosita Juškaitė,   KRC iškarto visus gandus paneigia.

Spalio 20d., šeštadienis

09.30val. Linas Andrulis atsiunčia laišką į KRC e. pašto dėžutę, kuriame pavadina debatus sukompromituotais ir atsisako juose dalyvauti.
13val. Debatų organizatoriai perskaito Lino Andrulio laišką tik 13 val., taip pat panašiu metu juos pasiekia informacija apie šeštadienio Šiaulių krašte pasirodžiusį Lino Andrulio užsakomąjį straipsnį, kuriame jis apšmeižia debatų organizatorius.
14val. Debatų susirinkusių žiūrovų KRC atsiprašo dėl to, kad debatai neįvyks, perskaito Lino Andrulio laišką ir pateikia atsakymus į jo šmeižtą.
16val. KRC paviešina informaciją apie Lino Andrulio atsisakymą dalyvauti debatuose ir jo šmeižtą organizatorių atžvilgiu per www.kursenai.lt ir socialinius tinklus.

Spalio 21d., sekmadienis

Nežinomas laikas: Debatų puslapį reklamuojančio feisbuko įvykio puslapyje dingsta Lino Andrulio šalininkų sukurtos temos, po kuriomis komentaruose buvo skleidžiami gandai apie neva šališką debatų organizavimą. Dingsta tos temos, kurias buvo sukūrę Lino Andrulio šalininkai (nes šias temas jie patys galėjo ištrinti).

Įspūdžiai iš neįvykusių Lino Andrulio ir Rimos Baškienės

Į viršų