Ar bus Kuršėnuose daugiau galimybių savanoriauti?

2009 m. lapkričio 20 d. Kuršėnų miesto seniūnijos salėje įvyko informacinis renginys apie savanorystę „Noriu būti savanoriu“.

Pagrindinis Kūrybinės raiškos centro sukviesto renginio tikslas buvo pasidalinti savanoriavimo patirtimi ir padiskutuoti, kaip Kuršėnų organizacijos galėtų plėtoti savanorišką veiklą. Renginyje dalyvavo atstovai iš įvairių miesto ugdymo įstaigų, jaunimo centro, „Vilties“ bendrijos namų ir Kuršėnų policijos nuovados.

Kūrybinės raiškos centro vadovė Agnė Kviklienė pristatė savanorystės principus ir savanoriavimo naudą organizacijoms ir patiems savanoriams. Susitikimo metu dalyviai dalijosi patirtimi, kaip įvairiose Kuršėnų organizacijose yra plėtojama savanorystė, diskutavo apie galimybes ir poreikį kviesti kuršėniškius savanoriauti į savo organizacijas. Daugelis atstovų teigė, jog savanorių pagalba yra reikalinga, tačiau nėra sukurta priemonių, skirtų savanorių palaikymui, motyvavimui, darbui su jais.

Kuršėnų policijos nuovados atstovė teigė, jog labai trūksta savanorių didesnių renginių metu, kurie galėtų prižiūrėti tvarką. Mokyklų atstovai dalijosi mintimis, kad savanoriai mokyklose galėtų padėti ruošti pamokas, mokytų papildomai dėstomų dalykų jaunesniuosius.

Sandra Navickaitė pristatė Europos savanorių tarnybos galimybes, kuomet organizacijos gali priimti savanorius iš Europos Sąjungos šalių. Kuršėnuose jau keletą metų pagal šią programą savanoriauja jauni žmonės iš įvairių užsienio šalių, o kuršėniškiai yra pasinaudoję galimybe išvykti savanoriauti į kitas šalis. Tokia savanorystė suteikia galimybę ne tik praplėsti akiratį ir įgyti tarptautinės patirties, bet ir tobulinti užsienio kalbas.

Projekto „Noriu būti savanoriu“ pirmojo etapo metu buvo surinkta jaunų žmonių grupė, kurie po apmokymų savanoriavo Kuršėnų miesto renginiuose – miesto ir Joninių šventėse. Paskutinio projekto etapu buvo siekiama skatinti jaunus žmones savanoriauti bei kartu su kitomis miesto organizacijomis aptarti savanoriavimo plėtros galimybes Kuršėnuose. Prie projekto finansavimo prisidėjo šiaulių r. savivaldybės administracija.

Daugiau informacijos:

Kas yra savanorystė ir savanoris

Savanorystė – veiksmai kylantys iš valinio žmogaus noro atlikti tam tikrą darbą negaunant materialinės naudos. Žmogus, kuris atlieka tam tikrus darbus savanoriškai ir nesitikėdamas už tai atlygio, vadinamas savanoriu. Pagrindinis tokio žmogaus tikslas – padėti kitiems, siekti visuomeninės naudos, bet ne asmeninės. Tai yra viena iš prigimtinių žmogaus savybių – padėti kitiems, kad jis pats galėtų jaustis laimingu. Įvairiose valstybėse savanorystės paplitimas yra skirtingo lygio, o ir pats savanorystės suvokimas iš dalies skiriasi. Savanorystė ypatingai svarbi valstybės ekonomikai, nes be didelių išlaidų sukuriamas vidaus produktas, suteikiamos žinios asmenims, atliekamas kultūrinis švietimas ir pan.

Kūrybinės raiškos centro vadovės Agnės Kviklienės komentaras:

“Norint plėtoti savanorišką veiklą organizacijoje reikia gerai išanalizuoti ir išdiskutuoti su darbuotojais ir vadovybe ar savanoriai yra reikalingi. Savanoris neturi pakeisti apmokamo darbuotojo. Savanoriui turi būti sudarytas aiškus darbų, užduočių, jo atsakomybių planas. Savanoris neturi būti išnaudojamas, tačiau ir pats savanoris neturi naudotis organizacija, siekdamas savanaudiškų tikslų, kurie nesutampa su jo savanoriavimo veikla. Savanoris turi „duoti“ – atlikdamas gerus, naudingus darbus, tačiau turi ir „gauti“ – patirties, žinių, įgūdžių, bet ne piniginį atlygį. Gavimas, ne tik davimas yra vienas iš labiausiai motyvuojančių dalykų žmones savanoriauti.”

Akimirkos iš renginio:

Scroll to top