Pradėjo veikti nauja Kūrybinės raiškos centro valdyba ir vadovė

Nuo 2009 metų sausio 1 dienos Kūrybinės raiškos centro vadovės pareigas pradėjo eiti Agnė Navickaitė, iki šiol buvusi organizacijos valdybos nare. Agnė taip pat atsakinga už KRC mokymų komandos veiklas, tarptautinių jaunimo apdovanojimų programą ir viešuosius ryšius. šiuo metu Agnė Navickaitė baigia viešojo administravimo studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete.

Į viršų