fbpx

Skirk 2% Kūrybinės raiškos centrui!

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatos numato nuolatiniam Lietuvos gyventojui teisę nuo per kalendorinius metus gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą (tai gali būti Kūrybinės raiškos centras).

Kuršėniškiai rengė pasiūlymus Europinei jaunimo konferencijai

Aštuonių Kūrybinės raiškos centro koordinuojamų aštuonių žmonių komanda kovo 31 – balandžio 3 dienomis dalyvavo regioninėje konferencijoje „Lygios galimybės ir Europos švietimas“ Magdeburge (Vokietijoje), kur kartu su dar penkiasdešimčia jaunų žmonių iš 7 Europos šalių diskutavo apie lygias galimybes, tarpkultūrinį dialogą, švietimą apie Europą bei jaunų žmonių dalyvavimą pilietinėje veikloje.

Scroll to top